aaaselect * from news LEFT JOIN firm_lang ON `news`.`newsId` = `firm_lang`.`newsId` where FLangId='1' and PageId='2' and newsType>0 order by newsType DESC,newsDate DESC
-=Български=-     
| новини | архив новини |

 
25-11-2019г.

Уважаеми колеги,

предвидената квалификационна дискусия за 07.12.2019г.

на тема

"Площообразуване на жилищни сгради.
Метод на пазарните сравнения (аналози) - Информационни източници. Модел за избор на аналози“
 

няма да се проведе, на всички лица, които са заявили участие и са извършили плащане, съответната сума ще бъде възстановена.

 
15-06-2012г.

Уважаеми колеги,
Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол Ви кани да присъствате на 22 юни 2012 г. /петък/ от 17.30ч.,  в зала 1, ет.1 на Областна управа, ул. Цар Петър №1, гр. Бургас на среща с Председателя на УС на КНОБ – инж. Л. Симов във връзка с разясняване  на  Международните стандарти за оценяване 2011 г. на IVSC.
Обучението е безплатно и е организирано единствено за членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

От 16.05.2012 г. Международните стандарти на IVSC са публикувани на  официалната страница на КНОБ с превод на български език:
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/961fh8s023zbyctd.pd

 
18-05-2012г.

Уважаеми колеги,

на официалната страница на КНОБ са публикувани Международните стандарти за оценяване на IVSC с превод на български език.

public.ciab-bg.com/index.php