-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
06-10-2021г.

 П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
" Приходен и разходен подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти.",
който ще се проведе в гр. Ямбол на 16.10.2021 г. /събота/
Място на провеждане: ул.“Джон Атанасов“ №8 – сградата на НТС
 Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа, които се признават и за REV квалификация.
 
Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com или натисни тук
регистрация до 12.10.2021г.
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ в Основание:
Участие в кв.дискусия 16.10.2021 г., трите имена на участника и ЕГН
 
Програма 
  9.40 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 11.30 – Дискусия (2 часа)
11.30 – 12.30 – Почивка 
12.30 – 14.00 – Дискусия (2 часа)
14.00 – 14.15 – Почивка 
14.15 – 15.00 – Дискусия (1 часа)
15.00 – 15.15 – Закриване на квалификационното мероприятие
 
Минимален брой участници – 15
Максимален брой участници – 30
 
!!! Дискусията в присъствена !!!
 

 

 
06-10-2021г.

П О К А Н А
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
" Приходен и разходен подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти.",
който ще се проведе в гр. Бургас на 17.10.2021 г. /неделя/
Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6
 Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа, които се признават и за REV квалификация.
 
Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com или натисни тук
регистрация до 12.10.2021г.
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ в Основание:
Участие в кв.дискусия 17.10.2021 г., трите имена на участника и ЕГН

 Програма 

  9.40 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 11.30 – Дискусия (2 часа)
11.30 – 12.30 – Почивка 
12.30 – 14.00 – Дискусия (2 часа)
14.00 – 14.15 – Почивка 
14.15 – 15.00 – Дискусия (1 часа)
15.00 – 15.15 – Закриване на квалификационното мероприятие
 
Минимален брой участници – 15
Максимален брой участници – 30

!!! Дискусията е присъствена !!!
 
06-10-2021г.

 П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
" Сравнителен подход. Оценка на трайни насаждения. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",
който ще се проведе в гр. Бургас на 24.10.2021 г. /неделя/
Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6
 Модератори: инж. Валентин Радев и Кера Стоева /агроном/.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.
 
Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com или натисни тук
регистрация до 19.10.2021г.
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ в Основание:
Участие в кв.дискусия 24.10.2021 г., трите имена на участника и ЕГН
 
Програма 
  9.40 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 11.30 – Дискусия (2 часа)
11.30 – 12.30 – Почивка 
12.30 – 14.00 – Дискусия (2 часа)
14.00 – 14.15 – Почивка 
14.15 – 15.00 – Дискусия (1 часа)
15.00 – 15.15 – Закриване на квалификационното мероприятие
 
Минимален брой участници – 15
Максимален брой участници – 30
 
!!! Дискусията е присъствена !!!
 

 

 
06-10-2021г.

 П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
" Сравнителен подход. Оценка на трайни насаждения. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",
който ще се проведе в гр. Ямбол на 30.10.2021 г. /събота/
Място на провеждане: ул.“Джон Атанасов“ №8 – сградата на НТС
 Модератор: инж. Валентин Радев
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2021 г., за 5 /пет/ квалификационни часа.
 
Регистрация за участие /онлайн/: user.ciab-burgas.com или натисни тук
регистрация до 26.10.2021г.
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ в Основание:
Участие в кв.дискусия 30.10.2021 г., трите имена на участника и ЕГН
 
Програма 
  9.40 – 10.00 – Регистрация
10.00 – 11.30 – Дискусия (2 часа)
11.30 – 12.30 – Почивка 
12.30 – 14.00 – Дискусия (2 часа)
14.00 – 14.15 – Почивка 
14.15 – 15.00 – Дискусия (1 часа)
15.00 – 15.15 – Закриване на квалификационното мероприятие
 
Минимален брой участници – 15
Максимален брой участници – 30
 
!!! Дискусията е присъствена !!!