Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол

Камара на независимите
оценители в България

Регионална колегия

Бургас, Сливен и Ямбол

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г...

history
0

години

chat
0

проведени обучения

assignment_ind
0

членове за
2023 год.

info 2023 год.

Последни новини

06.06.2023 г.

Общо събрание

Общо събрание на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - 08.07.20223г.

Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол