Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол

Камара на независимите
оценители в България

Регионална колегия

Бургас, Сливен и Ямбол

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г...

history
0

години

chat
0

проведени обучения

assignment_ind
0

членове за
2024 год.

info 2024 год.

Последни новини

18.03.2024 г.

Общо събрание

Общо събрание на Регионалната колегия - 20.04.2024 год.

07.11.2023 г.

Обучения и квалификации

Дискусия: Работа в средата на excel. Онлайн работа в електронна среда – подаване на документи, получаване на информация и др.

07.11.2023 г.

Обучения и квалификации

Дискусия: Работа в средата на excel. Онлайн работа в електронна среда – подаване на документи, получаване на информация и др.

Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол