Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол

Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол

Членове

Антония Тенева Тенева - Бургас

Недвижими имоти | №100102596 от 25.01.2023 г.


     +3590889339001

 

Атанас Иванов Димов - Ямбол

Член на Съвета на регионалната колегия
Поземлени имоти в горски територии | №820100133 от 06.02.2012 г.


 898634582

 

Атанас Иванов Иванов - Бургас

Недвижими имоти | №100101484 от 14.12.2009 г.


 887949553

 

Атанас Стоянов Стоянов - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100605 от 07.12.2021 г.
Машини и съоръжения | №300100943 от 10.11.2021 г.
Недвижими имоти | №100102072 от 12.12.2011 г.


 0877112018
 +359887854014

 

Валентин Лазаров Радев - Бургас

Председател на Съвета на регионалната колегия
Машини и съоръжения | №300100948 от 22.11.2021 г.
Недвижими имоти | №100100244 от 14.12.2009 г.


     +359889897459

 

Валентина Борисова Илиева-Димова - Ямбол

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100246 от 25.07.2011 г.
Недвижими имоти | №100100974 от 14.12.2009 г.


 0897435200

 

Васил Богомилов Стоилов - Бургас

Недвижими имоти | №100100306 от 14.12.2009 г.


 897959357

 

Велин Златанов Зехирев - Сливен

Недвижими имоти | №100102513 от 13.08.2021 г.


 0878505584

 

Вероника Тошкова Тодорова - Сливен

Недвижими имоти | №100102399 от 06.02.2019 г.


 889934002

 

Виолета Борисова Секиранова - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100505 от 25.10.2017 г.
Недвижими имоти | №100102205 от 11.02.2015 г.
Недвижими културни ценности | №200100001 от 16.10.2021 г.


 0888581338

 

Галина Георгиева Костова - Бургас

Машини и съоръжения | №300100285 от 14.12.2009 г.


 898446505

 

Даниел Динков Динев - Бургас

Машини и съоръжения | №300100071 от 14.12.2009 г.
Недвижими имоти | №100100136 от 14.12.2009 г.


 898506706

 

Десислава Веселинова Вълева -

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100542 от 15.02.2018 г.


 +359899790871

 

Димитър Паунков Колев - Бургас

Търговски предприятия и вземания | №500100110 от 14.12.2009 г.


 887664631

 

Димчо Димитров Мутафов - Камено

Недвижими имоти | №100100724 от 14.12.2009 г.


 888451033

 

Динко Йорданов Динев - Бургас

Машини и съоръжения | №300100037 от 14.12.2009 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100023 от 14.12.2009 г.


 888249400

 

Донка Димова Петрова - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100141 от 09.05.2011 г.
Недвижими имоти | №100100914 от 14.12.2009 г.


 889615314
 895621314

 

Евгения Георгиева Динева - Ямбол

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100021 от 09.11.2010 г.
Недвижими имоти | №100100664 от 14.12.2009 г.


 +359887923527

 

Елена Андонова Обрейкова - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100076 от 30.12.2010 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100254 от 14.12.2009 г.


 888928143

 

Желязко Петров Желязков -

Недвижими имоти | №100102104 от 12.12.2011 г.


 +359878170091

 

Жулиета Йорданова Горанова - Несебър

Недвижими имоти | №100100515 от 14.12.2009 г.


 899143631
 878143631

 

Зоя Димитрова Стоева-Димитрова - Елхово

Недвижими имоти | №100101007 от 14.12.2009 г.


 887977513

 

Ивайло Дочев Ненков -

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100537 от 14.02.2018 г.
Машини и съоръжения | №300100890 от 15.01.2019 г.
Недвижими имоти | №100100942 от 14.12.2009 г.
Права на интелектуалната и индустриалната собственост | №400100175 от 12.07.2018 г.


 887985663

 

Иван Георгиев Щерев -

Недвижими имоти | №100100251 от 14.12.2009 г.


 887992516
 878628241

 

Иван Димитров Димов - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100079 от 30.12.2010 г.
Машини и съоръжения | №300100303 от 14.12.2009 г.
Недвижими имоти | №100100786 от 14.12.2009 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100271 от 14.12.2009 г.


 888276526

 

Иван Илиев Банев - Ямбол

Недвижими имоти | №100100792 от 14.12.2009 г.


 898647285

 

Иван Савов Влахов - Сливен

Недвижими имоти | №100100604 от 14.12.2009 г.


 878298661
 887298661

 

Иван Стоянов Гендов - Елхово

Недвижими имоти | №100102486 от 10.03.2020 г.


 +359888945243

 

Иванка Найденова Богдева -

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100567 от 04.09.2018 г.
Машини и съоръжения | №300100799 от 17.11.2014 г.
Недвижими имоти | №100102108 от 12.12.2011 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100711 от 17.11.2014 г.


 899980666

 

Илин Димитров Казанджиев - Бургас

Недвижими имоти | №100102390 от 07.01.2019 г.
Недвижими имоти | № от 20.05.2024 г.


 

Илко Дамянов Златев - Бургас

Член на Съвета на регионалната колегия
Машини и съоръжения | №300100801 от 17.11.2014 г.
Недвижими имоти | №100102286 от 28.12.2016 г.
Права на интелектуалната и индустриалната собственост | №400100207 от 28.05.2020 г.


 0878735540

 

Йонка Василева Янчева - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100421 от 17.11.2014 г.
Недвижими имоти | №100102062 от 20.10.2011 г.


 0898446999

 

Калчо Димитров Иванов - Бургас

Машини и съоръжения | №300100714 от 16.05.2011 г.
Недвижими имоти | №100100222 от 14.12.2009 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100102 от 14.12.2009 г.


 898419966

 

Катя Милчева Милева - Бургас

Права на интелектуалната и индустриалната собственост | №400100119 от 30.10.2015 г.


 

Кера Атанасова Стоева - Средец

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100294 от 08.08.2011 г.


 

Кирил Димитров Минков - Поморие

Недвижими имоти | №100101336 от 14.12.2009 г.


 0888261065

 

Красимира Димитрова Арабаджиева - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100395 от 17.11.2014 г.
Машини и съоръжения | №300100808 от 17.11.2014 г.
Недвижими имоти | №100100002 от 14.12.2009 г.


 878397938

 

Кристина Веселинова Маркова - Бургас

Недвижими имоти | №100102490 от 10.03.2020 г.


 0884261320

 

Кристина Димитрова Иванова - Бургас

Недвижими имоти | №100102058 от 20.10.2011 г.


 0895247464

 

Лилия Станкова Плачкова - Бургас

Контрольор на регионалната колегия
Земеделски земи и трайни насаждения | №810100038 от 12.11.2010 г.
Машини и съоръжения | №300100746 от 08.08.2011 г.
Недвижими имоти | №100100818 от 14.12.2009 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100277 от 14.12.2009 г.


 888609002
 0888 60 90 02

 

Любомир Дилянов Симидчиев - Бургас

Недвижими имоти | №100102118 от 12.12.2011 г.


 

Мара Георгиева Иванова - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100354 от 16.08.2011 г.
Машини и съоръжения | №300100716 от 16.05.2011 г.
Недвижими имоти | №100100221 от 14.12.2009 г.


 898525213

 

Маргарита Владимирова Бакалова - Бургас

Недвижими имоти | №100102348 от 14.12.2017 г.


 +359888455553

 

Мариана Димова Ангелова - Бургас

Недвижими имоти | №100102012 от 22.08.2011 г.


 

Мариета Дойчева Петкова - Сливен

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100511 от 26.10.2017 г.
Машини и съоръжения | №300100508 от 14.12.2009 г.
Недвижими имоти | №100101415 от 14.12.2009 г.


 

Мария Георгиева Вълева -

Недвижими имоти | №100101315 от 14.12.2009 г.


 +359888544547

 

Мария Григорова Панайотова -


 

Мария Димитрова Златева - Ямбол

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100028 от 12.11.2010 г.
Недвижими имоти | №100100388 от 14.12.2009 г.


 886829000

 

Мария Петрова Шуманова - Ямбол

Недвижими имоти | №100100709 от 14.12.2009 г.


 +359893566421

 

Марлена Серафимова Серафимова - Ямбол


 888466254

 

Мери Бончева Кръстева - Ямбол

Недвижими имоти | №100100561 от 14.12.2009 г.


 899457514
 895599573

 

Милена Бойчева Богоева - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100504 от 24.10.2017 г.


 0889512640

 

Милица Янчева Пилашева -

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100144 от 09.05.2011 г.
Машини и съоръжения | №300100886 от 15.01.2019 г.
Недвижими имоти | №100100445 от 14.12.2009 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100763 от 20.02.2015 г.


 887211724

 

Милка Иванова Стаматова -

Недвижими имоти | №100100535 от 14.12.2009 г.


 887660037

 

Мирослава Кирова Тенчева - Бургас

Недвижими имоти | №100101682 от 30.07.2010 г.


 

Надрияна Георгиева Василева - Несебър

Недвижими имоти | №100101684 от 23.08.2010 г.


 

Наню Василев Нинов - Бургас

Машини и съоръжения | №300100138 от 14.12.2009 г.
Недвижими имоти | №100100311 от 14.12.2009 г.


 898784718

 

Недялка Мирчева Бойчева - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100463 от 11.02.2015 г.
Недвижими имоти | №100100378 от 14.12.2009 г.


 886705073

 

Николай Христов Христов -

Машини и съоръжения | №300100281 от 14.12.2009 г.
Недвижими имоти | №100100713 от 14.12.2009 г.


 898616347

 

Николина Нейчева Манолова - Ямбол

Недвижими имоти | №100100218 от 14.12.2009 г.
Недвижими имоти | № от 13.12.2023 г.


 887619701

 

Нина Обрейкова Антонова - Бургас

Недвижими имоти | №100100720 от 14.12.2009 г.


 889198764

 

Пенка Стоянова Шопова - Бургас

Недвижими имоти | №100101151 от 14.12.2009 г.


 899228389

 

Петя Георгиева Манолова - Бургас

Земеделски земи и трайни насаждения | №810100428 от 17.11.2014 г.
Недвижими имоти | №100100199 от 14.12.2009 г.


 888380532
 887761606

 

Радостина Христова Василевa - Ямбол

Недвижими имоти | №100101286 от 14.12.2009 г.


 

Свилен Ангелов Георгиев - Бургас

Недвижими имоти | №100102487 от 10.03.2020 г.


 

Стела Стоянова Йорданова-Златева - Бургас

Недвижими имоти | №100102579 от 25.01.2023 г.


 +359888519828

 

Стоян Желязков Илчев - Бургас

Недвижими имоти | №100100470 от 14.12.2009 г.
Търговски предприятия и вземания | №500100753 от 11.02.2015 г.


 878104372

 

Стоян Илиев Банев - Ямбол

Машини и съоръжения | №300100305 от 14.12.2009 г.


 898582839

 

Султанка Ганчева Бончева - Бургас

Недвижими имоти | №100100536 от 14.12.2009 г.


 889329549

 

Фиданка Георгиева Дженкова - Ямбол

Недвижими имоти | №100100690 от 14.12.2009 г.


 887387105

 

Христо Периклиев Христов - Бургас

Машини и съоръжения | №300100729 от 16.05.2011 г.
Недвижими имоти | №100102045 от 22.08.2011 г.


 887664631

 

Чавдар Любомиров Ченков -

Недвижими имоти | №100102460 от 04.02.2020 г.


 

Янко Чернев Добрев - Бургас

Недвижими имоти | №100100440 от 14.12.2009 г.


 888206512

 

Регионална колегия -
Бургас, Сливен и Ямбол