-=Български=-     
Членове на Регионалната колегия Бургас, Сливен, Ямбол на КНОБ


 
Име
Град
Телефон
Мобилен
Членство до:
1.
Атанас Иванов Димов
Ямбол
0898634582
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии |
2.
Атанас Иванов Иванов
Бургас
0887949553
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
3.
Атанас Стоянов Стоянов
Бургас
0877112018
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Земеделски земи и трайни насаждения |
4.
Валентин Лазаров Радев
Бургас
0889897459
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения |
5.
Валентина Борисова Илиева-Димова
Ямбол
0897435200
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Земеделски земи и трайни насаждения |
6.
Вероника Тошкова Тодорова
Сливен
0889934002
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
7.
Виолета Борисова Секиранова
Бургас
0888581338
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими културни ценности | Земеделски земи и трайни насаждения | Недвижими имоти |
8.
Галина Георгиева Костова
Бургас
0898446505
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения |
9.
Даниел Динков Динев
Бургас
0898506706
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения |
10.
Диана Паскова Карагогова-Лакова
Несебър
0888562178
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
11.
Димитрина Стоянова Стоянова
0888313103
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
12.
Димитър Паунков Колев
Бургас
0887664631
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания |
13.
Динко Йорданов Динев
Бургас
0888249400
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения | Търговски предприятия и вземания |
14.
Дора Иванова Гарелова
0888609006
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
15.
Евгения Георгиева Динева
Ямбол
0887923527
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Земеделски земи и трайни насаждения |
16.
Елена Андонова Обрейкова
Бургас
0888928143
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания | Земеделски земи и трайни насаждения |
17.
Жулиета Йорданова Горанова
Несебър
0899143631
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
18.
Зоя Димитрова Стоева-Димитрова
Елхово
0887977513
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
19.
Ивайло Дочев Ненков
0887985663
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Права на интелектуалната и индустриалната собственост | Земеделски земи и трайни насаждения |
20.
Иван Димитров Димов
Бургас
0888276526
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Търговски предприятия и вземания | Земеделски земи и трайни насаждения |
21.
Иван Илиев Банев
Ямбол
0898647285
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
22.
Иванка Найденова Богдева
0899980666
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения | Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Търговски предприятия и вземания |
23.
Иванка Фотева Великова
Бургас
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
24.
Илин Димитров Казанджиев
Бургас
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
25.
Илко Дамянов Златев
Бургас
0878735540
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения | Недвижими имоти | Права на интелектуалната и индустриалната собственост |
26.
Йонка Василева Янчева
Бургас
0898446999
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения | Недвижими имоти |
27.
Калчо Димитров Иванов
Бургас
0898419966
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Търговски предприятия и вземания |
28.
Катя Милчева Милева
Бургас
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост |
29.
Кера Атанасова Стоева
Средец
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения |
30.
Кирил Димитров Минков
Поморие
0888261065
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
31.
Красимира Димитрова Арабаджиева
Бургас
0878397938
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Земеделски земи и трайни насаждения |
32.
Кристина Веселинова Маркова
Бургас
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
33.
Кристина Димитрова Иванова
Бургас
0895247464
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
34.
Лилия Станкова Плачкова
Бургас
0888609002
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Търговски предприятия и вземания | Земеделски земи и трайни насаждения |
35.
Любомир Дилянов Симидчиев
Бургас
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
36.
Мара Георгиева Иванова
Бургас
0898525213
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения | Земеделски земи и трайни насаждения |
37.
Маргарита Владимирова Бакалова
Бургас
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
38.
Мариана Димова Ангелова
Бургас
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
39.
Мариета Дойчева Петкова
Сливен
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения | Недвижими имоти | Земеделски земи и трайни насаждения |
40.
Мария Димитрова Златева
Ямбол
0886829000
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Земеделски земи и трайни насаждения |
41.
Мария Петрова Шуманова
Ямбол
+359893566421
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
42.
Марлена Серафимова Серафимова
0888466254
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
43.
Мери Бончева Кръстева
Ямбол
0899457514
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
44.
Милена Бойчева Богоева
Бургас
0889512640
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения |
45.
Милка Иванова Стаматова
0887660037
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
46.
Надрияна Георгиева Василева
Несебър
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
47.
Наню Василев Нинов
Бургас
0898784718
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения |
48.
Недялка Мирчева Бойчева
Бургас
0886705073
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Земеделски земи и трайни насаждения |
49.
Николина Нейчева Манолова
Ямбол
0887619701
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
50.
Нина Обрейкова Антонова
Бургас
0889198764
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
51.
Пенка Стоянова Шопова
Бургас
0899228389
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
52.
Петя Георгиева Манолова
Бургас
0888380532
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Земеделски земи и трайни насаждения |
53.
Радостина Христова Василевa
Ямбол
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
54.
Стоян Желязков Илчев
Бургас
0878104372
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Търговски предприятия и вземания |
55.
Стоян Илиев Банев
Ямбол
0898582839
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения |
56.
Султанка Ганчева Бончева
Бургас
0889329549
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
57.
Фиданка Георгиева Дженкова
Ямбол
0887387105
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
58.
Христо Периклиев Христов
Бургас
0887664631
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти | Машини и съоръжения |
59.
Чавдар Любомиров Ченков
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |
60.
Янко Чернев Добрев
Бургас
0888206512
28.02.2023г.
Оценителска правоспособност: Недвижими имоти |