aaaselect * from news LEFT JOIN firm_lang ON `news`.`newsId` = `firm_lang`.`newsId` where FLangId='1' and PageId='2' and newsType=0 order by newsType DESC,newsDate DESC
-=Български=-     
| новини | архив новини |

 
30-10-2020г. - Архив

ВАЖНО !!!
регистрирани участници до 10.00 ч. на 06.11.2020г.:
30 от общо 30 души
свободни места НЯМА
 
П О К А Н А
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
"Площообразуване/площоразпределение на жилищни сгради. Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад ",
който ще се проведе в гр. Враца на 21.11.2020 г. /събота/
Място на провеждане: ул.“Софроний Врачански“ №6
 
Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 40 лв. /четиридесет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа, които се признават и за REV квалификация.
 
Регистрация за участие: изтегли регистрационна карта
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане.
Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:
Участие в кв.дискусия 21.11.2020 г., трите имена на участника и ЕГН 
 
01-09-2020г. - Архив

П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
" Сравнителен подход – Методи на сравнителния подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Описание на модел за избор на подобни имоти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",
който ще се проведе в гр. Ямбол на 27.09.2020 г. /неделя/
Място на провеждане: ще се уточни допълнително
 
Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа, вкл. и по РЕВ.
 
Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 
 
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:
Участие в кв.дискусия 27.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН 
 
Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 23.09.2020 г. или до изчерпване на местата.
Максимален брой участници 30 лица.
 
Регистрационна карта/заявление за регистрация/: изтегли
 
Програма /за всички модули от кв.мероприятия-дискусии на РК-Бургас, Сливен и Ямбол/:
  8.00 –   8.10 – Регистрация
  8.10 – 10.10 – Дискусия (2 часа)
10.10 – 10.25 – Почивка 
10.25 – 12.25 – Дискусия (2 часа)
12.25 – 13.25 – Почивка
13.25 – 15.25 – Дискусия (2 часа)
15.25 – 15.40 – Почивка 
15.40 – 17.10 – Дискусия (1 час и 30 мин)
17.10 – Закриване на квалификационното мероприятие – дискусия
 
01-09-2020г. - Архив

МЕСТАТА СА ЗАПЪЛНЕНИ !!!
 
П О К А Н А
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
"Сравнителен подход – Методи на сравнителния подход. Информационни източници. Избор и обобщаване на данни. Корекционни коефициенти. Описание на модел за избор на подобни имоти. Участие на сравнителния подход в Становището за стойност.",
който ще се проведе в гр. Бургас на 26.09.2020 г. /събота/
Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6
 
Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа, вкл. и по РЕВ.
 
Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 
 
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:
Участие в кв.дискусия 26.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН 
 
Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 23.09.2020 г. или до изчерпване на местата.
Минимален брой участници 15 лица.
Максимален брой участници 30 лица.
 
Регистрационна карта/заявление за регистрация/: изтегли
 
Програма /за всички модули от кв.мероприятия-дискусии на РК-Бургас, Сливен и Ямбол/:
  8.00 –   8.10 – Регистрация
  8.10 – 10.10 – Дискусия (2 часа)
10.10 – 10.25 – Почивка 
10.25 – 12.25 – Дискусия (2 часа)
12.25 – 13.25 – Почивка
13.25 – 15.25 – Дискусия (2 часа)
15.25 – 15.40 – Почивка 
15.40 – 17.10 – Дискусия (1 час и 30 мин)
17.10 – Закриване на квалификационното мероприятие – дискусия
 
01-09-2020г. - Архив

П О К А Н А
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
" Площообразуване/площоразпределение на жилищни сгради. Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад ",
който ще се проведе в гр. Бургас на 20.09.2020 г. /неделя/
Място на провеждане: конферентна зала, х-л „Авеню“, улица Транспортна 6
 
Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа, вкл. и по РЕВ.
 
Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 
 
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:
Участие в кв.дискусия 20.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН 
 
Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 16.09.2020 г. или до изчерпване на местата.
Минимален брой участници 15 лица.
Максимален брой участници 30 лица.
 
Регистрационна карта/заявление за регистрация/: изтегли
 
Програма /за всички модули от кв.мероприятия-дискусии на РК-Бургас, Сливен и Ямбол/:
  8.00 –   8.10 – Регистрация
  8.10 – 10.10 – Дискусия (2 часа)
10.10 – 10.25 – Почивка 
10.25 – 12.25 – Дискусия (2 часа)
12.25 – 13.25 – Почивка
13.25 – 15.25 – Дискусия (2 часа)
15.25 – 15.40 – Почивка 
15.40 – 17.10 – Дискусия (1 час и 30 мин)
17.10 – Закриване на квалификационното мероприятие – дискусия
 
01-09-2020г. - Архив

 П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационна дискусия на тема:
"Площообразуване/площоразпределение на жилищни сгради. Структура и съдържание на Оценителския доклад. Себестойност на оценителския доклад",
който ще се проведе в гр. Ямбол на 19.09.2020 г. /събота/
Място на провеждане: ще се уточни допълнително
 
Модератор: инж. Валентин Радев.
 
Цена за участие в квалификационния семинар:
Крайна цена за членове на КНОБ: 35 лв. /тридесет и пет лева/
Крайна цена за всички други участници: 120 лв. с ДДС /сто и двадесет лева/
Цената включва:  Присъствено провеждане на квалификационното мероприятие в подходяща зала, участие в кафе паузи  и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ за участие в квалификационно мероприятие през 2020 г., за 10 /десет/ квалификационни часа, вкл. и по РЕВ.
 
Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане. 
 
Регистрацията за участие се извършва от Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол,  след подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ, придружено с копие от платежни документи за извършено плащане. Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /инж.Валентин Радев/
 
Плащането се извършва по следната сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,      
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК БУРГАС 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Основание за плащане вписано в пл. нареждане:
Участие в кв.дискусия 19.09.2020 г., трите имена на участника и ЕГН 
 
Краен срок за регистрация: до 16.00 часа 16.09.2020 г. или до изчерпване на местата.
Максимален брой участници 30 лица.
 
Регистрационна карта/заявление за регистрация/: изтегли
 
Програма /за всички модули от кв.мероприятия-дискусии на РК-Бургас, Сливен и Ямбол/:
  8.00 –   8.10 – Регистрация
  8.10 – 10.10 – Дискусия (2 часа)
10.10 – 10.25 – Почивка 
10.25 – 12.25 – Дискусия (2 часа)
12.25 – 13.25 – Почивка
13.25 – 15.25 – Дискусия (2 часа)
15.25 – 15.40 – Почивка 
15.40 – 17.10 – Дискусия (1 час и 30 мин)
17.10 – Закриване на квалификационното мероприятие – дискусия.
 
25-11-2019г. - Архив

Уважаеми колеги,

предвидената квалификационна дискусия за 07.12.2019г.

на тема

"Площообразуване на жилищни сгради.
Метод на пазарните сравнения (аналози) - Информационни източници. Модел за избор на аналози“
 

няма да се проведе, на всички лица, които са заявили участие и са извършили плащане, съответната сума ще бъде възстановена.

 
12-11-2019г. - Архив

 

Здравейте,

предвидената квалификационна дискусия за 07.12.2019г. няма да се проведе, на всички лица, които са заявили участие и са извършили плащане, съответната сума ще бъде възстановена.

 

П О К А Н А

 
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ 
организира квалификационна дискусия на тема:
 
"Площообразуване на жилищни сгради.
Метод на пазарните сравнения (аналози) - Информационни източници. Модел за избор на аналози“
която ще се проведе в гр. БУРГАС на 07.12.2019 г. /събота/

Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация
ул. „Цар Петър“ № 1, с начало 10:00 часа до 16:00 часа

 

Лектор и модератор: Валентин Радев – Председател на СРК Бургас, Сливен и Ямбол.
Квалификационното мероприятие важи и за поддържане на статут REV

 
Цена за участие в квалификационната дискусия:
Цена за членовете на КНОБ: безплатно.
Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с ДДС.
Цената включва: Материали за провеждане на дискусията и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

Регистрация за участие:
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление /за нечленовете на КНОБ и придружено с копие от платежен документ за извършено плащане/.

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
Тел. за информация: 0889 897 459 /Валентин Радев/

 

Плащането се извършва по следната сметка:
Юробанк България АД,     
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас


ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ:  кв. дискусия на 07.12.2019 г.  за /Име, Презиме, фамилия и ЕГН на Участника/

Документи за изтегляне: Заявление за участие | Програма
Краен срок за регистрация: 02.12.2019 г. вкл.

 

 
03-05-2019г. - Архив

 П О К А Н А

ЗА
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК-БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
 
Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 8 юни 2019 год. (събота), от 8.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, малка зала на ет.2, при следния дневен ред:
1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.
3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието. Прекратяване на регистрацията.
4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.
5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2018г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.
6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.
7. Освобождаване от отговорност на СРК- Бургас, Сливен и Ямбол за 2018год.
8. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019 г. и 2020 г.
9. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2019г.
10. Други.
 
Регистрацията е от 8.30 часа до 9.00 часа на 8 юни 2019 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.00 часа на 8 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 
 
За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2019.
 
Всеки един член може да бъде упълномощен от друг.
Максимален брой пълномощни 3 бр.
 
Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: пълномощно-рег.карта
 
СРК-Бургас, Сливен и Ямбол
 
06-11-2018г. - Архив

 П О К А Н А

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ

 

организира квалификационен семинар на тема:

" Проблеми при изготвяне на пазарни оценки за търговските банки в България; Оценки на доходоносни имоти – бензиностанции; Оценки на инвестиционен проект ",

който ще се проведе в гр. БУРГАС на 24.11.2018 г. /събота/

Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация

ул.Цар Петър“ № 1, с начало 08:45 часа до 17:00 часа

 

          Лектор: инж. Марио Николов.

 

Цена за участие в квалификационния семинар:

Крайна цена за членове на КНОБ: 50 /петдесет/ лв.

Крайна цена за всички други участници: 180 /сто и осемдесет/ лв. с ДДС.

Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.

 

Регистрация за участие:

Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.

 

Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com

Тел. за информация: 0889 897 459 /Валентин Радев/

 

Плащането се извършва по следната сметка:

Юробанк България ад,     

IBAN:  BG88BPBI79421079501608BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ
:
Такса за кв. семинар на 24.11.2018 г.  за /Име, Презиме, фамилия и ЕГН на Участника/

 Краен срок за плащане и регистрация: 20.11.2018 г. вкл.

Файлове:регистрационна карта | програма

 

 
25-09-2018г. - Архив

 П О К А Н А

 
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ НА КНОБ
 
организира квалификационен семинар на тема:
"Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в помощ на дейността на независимия оценител",
 
който ще се проведе в гр. БУРГАС на 06.10.2018 г. /събота/
 
 Място на провеждане: зала ет.1, Областна администрация, ул. „Цар Петър“ № 1, с начало 09:00 часа до 16:00 часа
 
 Лектор: Адвокат Наско Станев е завършил ИУ - гр. Варна, спец. Стокознание; Магистър по икономика в Технически университет – Юридически факултет, гр. Варна, спец. Право, Магистър по право. Участва в квалификационни курсове за обучаващи и повишаване на лекторските умения и организиране на обучението в сферата на Националния осигурителен институт – 1997 г. През периода 1998г. – 2017г. е лектор в множество семинари пред специализирана аудитория от икономисти и счетоводители по актуални проблеми на трудовото и осигурително законодателство. През периода от 15.09.2016г. до 31.12.2016г. е лектор в Центъра за обучение на адвокати към Висшия адвокатски съвет пред адвокати по трудово и осигурително право.
 
 Цена за участие в квалификационния семинар:
 
Крайна цена за членове на КНОБ: 40 /четиридесет/ лв.
 
Крайна цена за всички други участници: 72 /седемдесет и два/ лв. с вкл. ДДС.
 
Цената включва: Материал за провеждане на семинара, дискусии, и издаване на индивидуални удостоверения от КНОБ.
 
 Регистрация за участие:
 
Регистрацията за участие се извършва в Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол на КНОБ, след подаване на заявление придружено с копие от платежен документ за извършено плащане.
 
Регистрацията за удобство на участниците ще се осъществи чрез имейл адреса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - office@ciab-burgas.com
 
Тел. за информация: 0889 897 459
 
 Плащането се извършва по следната сметка:
 
Юробанк България АД,     
 
IBAN:  BG88BPBI79421079501608, BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК Бургас
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: Такса за кв. семинар на 06.10.2018 г. за /Име, презиме, фамилия и ЕГН на Участника/
 
 Краен срок за регистрация: 02.10.2018 г. вкл.
 
01-05-2018г. - Архив

 П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Съветът на Регионална колегия (РК) - Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 30, ал. 5 от Устава и чл. 13, ал. 3 от Правилника за учредяването, устройството и дейността на регионалните колегии на КНОБ, свиква Общо събрание на 3 юни 2018 год. (неделя), от 9.30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:

1. Откриване на ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава и председателя на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието.

4. Гласуване на дневния ред, на ОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Отчет на Съвета на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2017г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.

6. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2017г.

7. Приемане на годишна програма за дейността на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018 г.

8. Приемане на проектобюджет на Регионална колегия - Бургас, Сливен и Ямбол за 2018г.

9. Избор от ОС на РК Бургас, Сливен и Ямбол на състава и председателя на комисията по предложенията.

10.   Избор на нови ръководни органи на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - Председател на СРК, членове и контрольор.

11. Гласуване от ОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 16-17 юни 2018г. в гр.Русе на основание ДР от УС на КНОБ.

12. Други.

 

Регистрацията е от 9.00 часа до 9.30 часа на 3 юни 2018 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава и чл. 14, ал. 1 от Правилника, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 3 юни 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. 

За да присъствате на Общото събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2018 година.

Образците на пълномощно, декларация и регистрационна карта можете да намерите и на сайта на РК Бургас, Сливен и Ямбол: www.ciab-burgas.com 

 

ДОКУМЕНТИ

 

Съвет на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ

 
03-04-2018г. - Архив

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

 И РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН  и ЯМБОЛ

 

П О К А Н А

 

за участие в квалификационното мероприятие на независимите оценители

„Преглед и дискусия относно БСО“

 

на 27 април 2018 г. /петък/, от 14 до 18 часа в гр.Бургас - ул.”Цар Петър” №1/сграда Областна управа/, зала ет.1.

Настоящото квалификационно мероприятие е във връзка с Българските стандарти за оценяване, влизащи в сила от 01.06.2018 г. /които са качени на сайта на КНОБ/ и в изпълнение решение на ОС на КНОБ от проведеното ИДОС на КНОБ на 17-18 март в гр. Шумен, в съответствие с решение на УС на КНОБ.

 

За участниците, редовни членове на КНОБ няма такса участие, мероприятието е безплатно за участниците.

Във връзка с организиране на мероприятието, колегите които ще участват да потвърдят на ел.адрес: office@ciab-burgas.com

 
22-01-2018г. - Архив

Съветът на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Извънредно общо събрание на 24 февруари 2018 г. от 9:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред :

1. Откриване на ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на СРК на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол от Председателя на комисията по регистрацията.

3. Гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол при провеждане на събранието.

4. Утвърждаване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол на състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Гласуване на дневния ред ИОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

6. Гласуване от ИОС на РК- Бургас, Сливен и Ямбол поименно на предложените членове за делегати и резервни делегати за провеждане на ИДОС на КНОБ, 17-18 март 2018г. в гр.Шумен на основание ДР от УС на КНОБ.

7. Закриване на ИОС на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на участниците от 9.00-9.30ч. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.30 часа на 24 февруари 2018 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За присъствие и вземане на участие в ИОС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол всеки член с право на глас, трябва да е внесъл дължимия членски внос за 2018 година, а за нови членове –  внесен членски внос за 2018 година до 15 февруари 2018 г.

            Членският внос за 2018 г. се внася по следната банкова сметка:

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

 В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2018 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в ИОС и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/: office@ciab-burgas.com до 21.02.2018 год.

Документи: пълномощно | декларация | рег.карта 

 
 
24-07-2017г. - Архив

 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 
Съветът на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ на основание прието решение от Общо събрание на КНОБ от 3-4 юни 2017, на чл. 30 (5) от Устава  на КНОБ и чл.13 (3) от Правилника  за устройството и дейността на РК на КНОБ, свиква Общо събрание на РК Бургас, Сливен и Ямбол, на  24.08.2017 г. /четвъртък/, от 17.00 часа в гр.Бургас - ул.”Цар Асен” №25 /партер/.
 
Общото събрание ще се проведе  при следния дневен ред:
 
1. Доклад на комисията по регистрацията и преглед на пълномощните.
 
2. Избор на комисия по преброяване в зала
 
3. Приемане на дневния ред 
 
4. Избор на комисия по предложенията.
 
5. Провеждане на явен избор на делегати за предстоящото Извънредно Делегатско Общо Събрание на КНОБ гр. Плевен 16-17 септември 2017 г.
 
Регистрацията започва 16.30 часа на 24.08.2017г.  При липса на кворум на основание чл.20 (1) от Устава, събранието се отлага с един час и се провежда в същия ден на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
 
 
От Съвета на РК Бургас, Сливен и Ямбол
 
 
14-06-2017г. - Архив

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ – Бургас, Сливен и Ямбол към КНОБ ОРГАНИЗИРА КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР

"СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (МСО 2017). ТЕХНИКО - ИНФОРМАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ КЪМ МСО. АНАЛИЗ ЗА ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГАРСКАТА ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАКТИКА."
на 24.06.2017 год. /събота/ от 9.00 часа
Лектор: маг. инж. маг. ик. Румен Йорданов Неделчев
 
Място на провеждане: гр.Бургас, ул. "Цар Петър" №1 /сграда Областна Администрация, зала ет.1/
 
Цена за участие: 
- за членове на КНОБ – 40 лв. крайна цена;
- за други участници – 144 лв. крайна цена с вкл. ДДС
 
Цената включва: материали от квалификационния семинар
 
Мин. брой на участниците в семинара: 15 лица.
Регистрация за участие: Регистрационна карта.
 
Попълнената Регистрационна карта и копие на платежното изпратете на e-mail: office@ciab-burgas.com
Краен срок за подаване на Регистрационна карта, придружена с платежно нареждане: 22.06.2017 г. (четвъртък).
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ В ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ: 
Такса за кв.семинар на 24.06.2017 г.  за /......... ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  И  ЕГН  НА УЧАСТНИКА/
 
Плащане (по банков път):
Банкова сметка:
Юробанк България АД,   
IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол                              
За контакти: Валентин Радев - Председател на РК - Бургас, Сливен и Ямбол
Teлефон: 0889897459
 
Регистрация на участниците от 8.30 часа на 24.06.2017 год. /събота/
 
 
08-06-2017г. - Архив

 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН  и ЯМБОЛ
 
  П О К А Н А
 
 за участие в ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители
 
„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА“
 
на 01 юли 2017 г. гр. Бургас, Република България
 
   Камарата на независимите оценители в България, по решение на УС на КНОБ чрез Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол има удоволствието да Ви покани да участвате в ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители в България, която ще се проведе на 01 юли 2017 г. в гр. Бургас, Конферентна зала хотел “Приморец”.
 
   Традиционните цели на конференцията са да бъдат представени доклади от водещи специалисти в областта на оценяването, правни аспекти и популяризиране на добрите практики.
 
   Презентираните доклади ще бъдат публикувани в Сборник „Актуални въпроси на оценителската практика“, представени на български и английски език, който сборник е трети поред. Сборниците от тези конференции са част от библиотечните каталози на Народна Библиотека Св.Св. Кирил и Методий. Всеки от участниците получава по един сборник и удостоверение за участието си.
 
 Такса за участие:
  -       за членове на КНОБ – крайна цена 100 /сто/ лева;
  -       за други участници – 300 /триста/ лева с вкл. ДДС.
 
      Докладчиците на Конференцията не заплащат такса за участие.
 
      За КНОБ ще бъде чест Вашето участие в ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на независимите оценители.  
 
                               Заявка за участие
                               Дневен ред на провеждане
 
Банкова сметка:
Юробанк България АД,   
IBAN: BG88BPBI79421079501608,    BIС: BPBIBGSF
КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол                              
За контакти: Валентин Радев - Председател на РК - Бургас, Сливен и Ямбол
Teлефон: 0889897459
 
Ел. пощи:
office@ciab-burgas.com
office@ciab-bg.com
 

 

 
09-03-2017г. - Архив

Уважаеми колеги,


Съветът на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 9 април 2017 г. (неделя) от 8:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.2, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на СРК през  изминалата 2016г.
2. Отчет на финансовия контрольор на РК - Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г. 
3. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол за 2016г. 
4. Приемане на годишна програма за 2017г. за дейността на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.
5. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2017г.
6. Други

Регистрация на участниците от 8.00-8.30ч.

При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 9.30 часа на 9 април 2017 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК-Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2017 година.

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/

e-mail:office@ciab-burgas.com до 07.04.2017 г.
 

За изтегляне: пълномощно
 
 
10-11-2016г. - Архив

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ, към КНОБ

 

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАКТИКА:

СЕБЕСТОСТОЙНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛСКИЯ ДОКЛАД.

Лектор и модератор: Валентин Радев – Председател на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол

 

Програмата и регистрационната карта изтеглете от прикачените файлове.

 

Дата:   26.11.2016 г. (събота) от 9.30 часа

Място:  гр. Бургас, ул.“Цар Петър“ №1, Областна Администрация, Зала 2, ет.2,

 

Цена за участие:

- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   30.00 лева,

- за други участници, крайна цена с ДДС             72.00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар.

 

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

 

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 30.

 

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-burgas.com или на моб. 0889897459;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка с  Регистрационна  карта  изтеглете от прикачения файл.

Краен срок за подаване на Регистрационна карта и платежното нареждане до: 23.11.2016 г./сряда/

 

Юробанк България АД,    

IBAN: BG88BPBI79421079501608   BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол

 

ВНИМАНИЕ:

Задължителен текст в платежното нареждане: такса квалификационен семинар и трите имена на участника

 

 

За повече информация:

Тел: 0889 897459, Валентин Радев

Председател на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол.

 

Изтегли: Програма / Регистрационна карта

 
08-11-2016г. - Архив

 Уважаеми колеги,


Камарата на независимите оценители в България и Регионална колегия Русе имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие във Втората национална конференция на независимите оценители в България на тема: „Актуални въпроси на оценителската практика”.
Конференцията ще се състои на 10 декември 2016 г. в хотел Рига, гр. Русе.

Основната идея на нашия първи национален форум е на него да бъдат представени изявени специалисти в областта на оценяването, като предпоставка за популяризиране на добрите оценителски практики. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник.
Такса участие в размер на 80 лева за членове на КНОБ, или 150 лв. +20% ДДС – за не членове на КНОБ.

Във връзка  с организацията на Регионалната колегия - Бургас, Сливен и Ямбол, за участие в конференцията, моля колегите които желаят да присъстват, да се свържат с Председателя на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол.

 

 
14-06-2016г. - Архив

 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Камарата на Независимите Оценители в България провеждане в гр. Плевен, 09 - 10 юли 2016 г.

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основания чл. 29, т. 1 от ЗНО и чл. 19, ал. 2 от Устава на КНОБ свиква редовно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 09-10.07.2016 г. в град Плевен, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 91 сградата на Втора Клинична база в зала „МАГНУМ” ет. 2, при следният дневен ред:


1.Откриване на ОС на КНОБ от Председателя на УС на КНОБ, която председателства провеждането на ОС на КНОБ.

2.Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията.

3.Гласуване от ОС на КНОБ състава на преброителите в зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

4.Утвърждаване от ОС на КНОБ състава, Председателя и дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на КНОБ.

5.Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по предложенията. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

6.Гласуване от ОС на КНОБ състава и Председателя на комисията по тайния избор /относно провеждане на тайни избори и приемане на решения от ОС на КНОБ, вкл.в ДР и подлежащи на таен избор/. Предложенията за включване в състава на комисията се предлагат от Председателя на СРК Плевен и Ловеч.

7.Отчетен Доклад относно извършени ревизии и проверки от НАП през 2015 г. Докладва Председателя на УС на КНОБ.

8.Отчетен Доклад относно годишните финансови резултати за периода от 2009 г. до 31.12.2014 г. вкл. на основание приключило осчетоводяване за посочения период /съгласно ЗСч. и в изпълнение решението на ОС на КНОБ от 09.05.2015г./. Доклада ще съдържа отделни части по регионални колегии, ЦО и цялостно за КНОБ, относно размера на приходите и разходите, целесъбразност на извършените разходи, представени по икономически елементи. Докладва Председателя на УС на КНОБ.

9.Потвърждаване от ОС на КНОБ действията на УС на КНОБ относно ГФО за 2015 г.  по одобряване и внасяне на ГФО за 2015 г. на КНОБ, пред НАП и НСИ и приемане на ГФО от ОС на КНОБ за 2015 г.

10.Отчет на КС на КНОБ за 2015 г.

11.Отчет на КПЕ на КНОБ за 2015 г., за периода от 01.12.2015 г. до 31.12.2015г. /периода на действие на КПЕ на КНОБ, след избора на комисията/.

12.Доклад от Председателя на УС на КНОБ относно участието и дейността на официалните /по решение на УС на КНОБ/ представители на КНОБ в работната група /по заповед на зам. министър на МИ от април 2015 г./ по промени, изменения и допълнения на ЗНО през 2015г.

12.1.Доклад от Председателя на УС на КНОБ относно участието на официалните /по решение на УС на КНОБ/ представители на КНОБ в работната група /по заповеди на зам. министър на МИ от 2015 г. и от 2016 г./ по промени, изменения и допълнения на ЗНО през 2016 г. - текущо.

13.Разглеждане предложенията на КПЕ на КНОБ по протокол № 5/2016 г. т.2-ра и т.3-та от същия.

13.1.Провеждане на таен избор от ОС на КНОБ относно изключване на членове на КНОБ от членство в КНОБ, във връзка с т.13 от ДР на ОС на КНОБ.

13.2.Докладване резултатите от тайния избор /по  т.13.1. от ДР/ от Председателя на комисията по тайния избор.

14.При положение и в резултат на тайния избор, съгласно т.13.1. е налице необходимост от попълване състава на ръководен орган на КНОБ, Комисията по прием на предложения започва своята работа, като ОС на КНОБ определя време, в което се приемат предложения за нов/ви членове на ръководни органи на КНОБ.

14.1.Провеждане на таен избор за попълване състава на ръководен орган на КНОБ.

14.2.Докладване резултатите от тайния избор по т.14.1. от ДР от Председателя на комисията по тайния избор.

15.Отчети за дейността на КНОБ за 2015 г. Ресорните отговорници членове на УС на КНОБ докладват по ресори за извършената през 2015 г. дейност.

16.Приемане от ОС на КНОБ програми за дейността на КНОБ по ресори за 2016 г., като в представените пред ОС на КНОБ проекто-програми за 2016 г. по ресори се отрази изпълнението им по текущи данни.

17.Приемане от ОС на КНОБ на Бюджет на КНОБ за 2016 г.

18.Други, включени в ДР по решения на ОС на КНОБ, приети с явно гласуване в зала.

Начален час на ОС на КНОБ – 09:00 часа на 09.07.2016 г.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 08:00 часа на 09.07.2016 г. на посочения по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ.

Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл. 20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час - 10:00 часа на 09.07.2016 г. и се провежда независимо от броя на присъстващите.
 
03-02-2016г. - Архив

Уважаеми колеги,

Съветът на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 12 март 2016 г. (събота) от 10:00 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Съвета на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на СРК през изминалата 2015г. Отчет за приходите и разходите на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за 2015г. 2. Отчет на финансовия контрольор на РК - Бургас, Сливен и Ямбол за 2015г. 3. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол за 2015г. 4. Приемане на годишна програма за 2016г. за дейността на РК - Бургас, Сливен и Ямбол. 5. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2016г. 6. Други

Регистрация на участниците от 9:30-10:00ч.

При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 11.00 часа на 12 март 2016 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

За да присъствате на Общото събрание на РК-Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли членския внос за 2015 година, за нови членове – внесен членски внос за 2016 година до 10 март 2016 г.

Членският внос за 2016 г. се внася по следната банкова сметка:
Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2016 год."

Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/

e-mail:office@ciab-burgas.com до 10.03.2016 г.

Регистрационна карта: изтегли

Пълномощтно: изтегли

 
14-01-2016г. - Архив

Уважаеми, колеги,
Напомняме ви, за плащането на членския внос за 2016 година, в размер на 120 лв. и крайният срок за неговото заплащане до 31.03.2016г.
Заплащането на членския внос се извършва по банков път по сметка на Регионалната колегия.
КНОБ, РК Бургас, Сливен и Ямбол
IBAN:  BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД /Пощенска банка/
В платежното нареждане се вписват задължително:
1. Основание за превод:
Членски внос за 2016 г. на………(трите имена )
2. Наредител:
2.1. Трите имена и ЕГН на вносителя (ако се внася от физическо лице),
2.2. Име на фирма и Булстат на вносителя (ако се внася от юридическо  лице).

Информативно относно членството в КНОБ

1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).

2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).

3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.

4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).

5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).

Заявление за члeнство и декларация за спазване на устава: изтегли.

 

 

ПРАВИЛА И ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ЗА 2015 Г.
 

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата 2015 година. 

Моля, изтеглете бланката от прикачения файл изтегли.

Годишният отчет за 2015 год. се изпраща по пощата с обратна разписка или по куриер  до 30 юни 2016год. на адрес:

гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №122 вх.Б за Камара на независимите оценители в България

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

 

 

 

 
02-11-2015г. - Архив

 Управителният Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България /КНОБ/ на основание чл. 29, т.1 във връзка с чл.24, ал.3 от ЗНО  и чл. 19, ал. 3  от Устава на КНОБ свиква извънредно Общо Събрание на КНОБ, което да се проведе на 28 и 29 ноември 2015 г., в град Пловдив, бул. „Марица” № 26, в сградата на Университет по хранителни технологии /УХТ/, бл. 1, зала 205 „Милен Бешков”, при следният дневен ред:

1. Утвърждаване от ОС на КНОБ действията на комисията по регистрация и проверка на пълномощните.

2. Избор от ОС на КНОБ на комисията по явно преброяване в зала.

3. Избор от ОС на КНОБ на комисия по предложенията.

4. Избор от ОС на КНОБ на комисия по тайният избор на членове на КПЕ на КНОБ и Председател на КПЕ на КНОБ.

5. Разглеждане от ОС на КНОБ изпълнение /от КПЕ на КНОБ/ решението на ОС на КНОБ от 09.05.2015 г. във връзка с отменено решение по т.1-ва от Протокол № 44 на КПЕ на КНОБ от ОС на КНОБ.

6. Разглеждане от ОС на КНОБ отчет на КПЕ на КНОБ за цялостият период на мандата на комисията.

 7. Избор на членове на КПЕ на КНОБ.

8. Избор на Председател на КПЕ на КНОБ.

9. Даване думата на новият Председател на КПЕ на КНОБ за изказване.

10. Промени във вътрешно нормативни документи на КНОБ по предложения от УС на КНОБ.

11. Други: По постъпили предложения в зала, приети от ОС на КНОБ преди приемане на дневният ред на ОС на КНОБ, като подточки на т. 11 от дневният ред.

Начален час на ОС на КНОБ – 09.00 часа на 28.11.2015 г.

Регистрация на участниците се извършва от 08.00 часа на 28.11.2015 г. на посоченият по-горе адрес на провеждане на ОС на КНОБ, в град Пловдив. Ако на определеният начален час липсва кворум, на основание на чл.20, ал. 1 от Устава на КНОБ ОС на КНОБ се отлага с един час и се провежда от 10.00 часа на 28.11.2015 г. независимо от броя на присъстващите.

Управителен Съвет на Камарата на Независимите Оценители в България

Пълномощно. деклария и регистрационна карта - изтеглете от тук.

 
25-09-2015г. - Архив

 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 

И

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ

към КНОБ

Организират обучителен курс във връзка с оценителска правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територии, който ще се проведе от 07.10.2015 г.  до 18.10.2015 г. в град Бургас.

Място на провеждане:  информация за залата, в която ще се проведе курса ще бъде качена на сайта на КНОБ допълнително.

 

Лекторският екип ще се формира от следния състав: 

проф. д-р Иван Палигоров, Лесотехнически университет, проф. д-р Росица Петрова, Лесотехнически университет, доц. д-р Даниела Георгиева, Лесотехнически университет, доц. д-р Явор Порязов, –Лесотехнически университет, доц. д-р Илко Добричов, Лесотехнически университет, доц. д-р Емил Кичуков, Лесотехнически университет, доц. д-р Груд Попов, Институт за гората при БАН, гл.ас. Ивайло Марков,Институт за гората при БАН, д-р инж. Ценко Ценков, Изпълнителна дирекция по горите при МЗХ и адв. Пламен Панайотов, член на КНОБ

Цена на обучителния курс:

За членове на КНОБ: крайна цена: 900 лв.

Други участници, крайна цена с ДДС:   1200 лв.  

Цената включва:

  • Учебни материали;
  • Дискусии;
  • лекции, упражнения, текущи тестове и индивидуално задание – оценителски доклад;
  • две кафе – паузи и обяд на ден.

 

 

Темите, предвидени за разглеждане в обучителния курс, са съобразени с конспекта за провеждане на изпит за придобиване правоспособност по „Оценка на поземлени имоти в горски територииодобрен от КНОБ.

 

Регистрация за участие:

1.Регистрацията за участие се осъществява от КНОБ,  след заплащане на посочената такса от кандидата.

 

 

 

Плащането на таксата се извършва по следната сметка:

 

 

 

 

 

IBAN:

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BIC:

BPBIBGSF

Банка:

Юробанк България АД

 

2.  В основанието на платежния документ за внасяне  на таксатазадължително се вписва : обуч. курс по „ОПИГТ”;  трите имена и ЕГН.

 

Краен срок за заплащане: 05.10.2015 г. вкл.

 

Регионална колегия Бургас, Сливен, Ямбол към КНОБ ще съдейства на участниците от други населени места за настаняване при проявен от тяхна страна интерес, след като се свържат на  тел. 0889 897 459 – лице за контакти Валентин Радев, Председател на СРК Бургас, Сливен, Ямбол.

 

За допълнителна информация тел. 0884 113 900, КНОБ - централа

 
30-03-2015г. - Архив

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА НА КНОБ ЗА 2015 Г.

След проведено извънредно заседание на УС на КНОБ на 29.03.2015 г., са взети следните решения:
- Провеждане на обучителен курс за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост (в периода 06-19 юли 2015 г.)
- Провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по права на интелектуалната и индустриалната собственост (на 26 юли 2015 г.)
- Провеждане на обучителен курс за оценка на поземлени имоти в горски територии (в периода 07-20 септември 2015 г.).
- Провеждане на изпит за придобиване на оценителска правоспособност по поземлени имоти в горски територии (на 27 септември 2015 г.)

Подробностите по организацията на съответните мероприятия ще бъдат уточнени допълнително.

 

 
16-03-2015г. - Архив

 Уважаеми колеги,

за включване в списъка към Областна управа - Бургас на независими оценители със следните правоспособности :
 
Недвижими имоти
Машини и съоръжения
/може, да подадете декларация и само за една правоспособност/
 
Моля,
всеки от Вас който иска да се включи, да попълни декларация в офиса на РК до 19.03.2015г./четвъртък/.
 
13-02-2015г. - Архив

 Уважаеми колеги,

Съветът на РК-Бургас, Сливен и Ямбол към Камарата на независимите оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 28 март 2015 г. (събота) от 9:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Съвета на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на СРК през  изминалата 2014г. Отчет за приходите и разходите на РК – Бургас, Сливен и Ямбол за 2014г.
2. Отчет на финансовия контрольор на РК - Бургас, Сливен и Ямбол за 2014г.
3.Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол за 2014г.
4. Приемане на годишна програма за 2015г. за дейността на РК - Бургас, Сливен и Ямбол.
5. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2015г.
6. Други

 Регистрация на участниците от 9.00-9.30ч.

 При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.30 часа на 28 март 2015 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 За да присъствате на Общото събрание на РК-Бургас, Сливен и Ямбол с право на глас, трябва да сте внесли  членския внос за 2014 година, за нови членове –  внесен членски внос за 2015 година до 26 март 2015 г.

  Членският внос за 2015 г. се внася по следната банкова сметка:

 Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

 В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2015 год."

 Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

 Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:

 Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в Общото събрание и се предава заедно с пълномощните на регистраторите в момента на регистрацията /предават се оригинали/.

 Не се изисква нотариална заверка на пълномощните!

 Регистрационните карти заедно с пълномощните да бъдат изпратени на електронния адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол /сканирани/

 e-mail:office@ciab-burgas.com до 26.03.2015 г.

 Регистрационна карта:www.ciab-burgas.com/download/file/reg_karta%20za%2028_03_2015g_.doc

 Пълномощно:www.ciab-burgas.com/download/file/Palnomoshtno%2028_03_2015g_.doc

 
04-02-2015г. - Архив

Уважаеми колеги,

 Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

     При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

 

ПРАВИЛА ЗА ОТЧЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ www.ciab-burgas.com/download/file/Pravila%20za%20otchet%20na%20NO%20za%202014g.doc
 
20-01-2015г. - Архив

Уважаеми колеги,
1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).
2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).
3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.
4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).
5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).
6. Членският внос за 2015 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е до 31 март 2015 год. 
7. Заплащането на членския внос е по банков път.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2015 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Заявление за членство в РК-Бургас, Сливен и Ямбол и Декларация за спазване на Устава www.ciab-burgas.com/download/file/Zayavlenie%20za%20chlenstvo%202015%20v%20RK%20Burgas%20i%20deklaracia.doc

 
05-12-2014г. - Архив

Важно !!! Промяна в датата на провеждане на квалификационен семинар 20.12.2014г.

Уважаеми колеги,

 КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ

гр. Бургас, ул. „Александровска“ №111, 2ри офисен етаж,

тел. 056 703 703, 0888 641 660

организира:

Семинар - Дискусия на тема:

"Изискванията на ЕС относно пускането на пазар на машини и съоръжения и влиянието им в оценителската практика" 

с лектор доц.д-р инж. Венцислав Ненов

Дата: 20.12.2014г. (събота) от 9.00 до 13.30ч.

Място: гр. Бургас, ул. „Цар Петър I“ №1, сграда на Областна Управа,  етаж 2, зала 2

Желаещите да вземат участие в семинара да изпратят в срок до 19.12.2014г. до 14,00ч.(петък), попълнена регистрационна карта на  e-mail: office@ciab-burgas.com с данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на :

за член на КНОБ           30,00 лв.

за други участници          60,00 лв. 

Маркирайте стойността на преведената сума с Х.

членове на КНОБ – платилите чл.внос за 2014г.

 Банкова сметка на РК- Бургас, Сливен и Ямбол      IBAN BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

Основание за плащане : Такса семинар – квалификация и обучение

/задължително се изписва посочения текст/

За колегите, които вече са платили и нямат възможност да присъстват на 20.12.2014г. моля, да ни информират с e-mail на електронната поща на колегията office@ciab-burgas.com като посочат Банкова сметка за да им преведем обратно внесената сума.

Регистрационна карта:www.ciab-burgas.com/download/file/reg%20karta%20kvalifikacionen%20seminar%2020_12_2014g_.doc

Програма и Презантация на лектора:www.ciab-burgas.com/download/file/programa%2020_12_2014.doc

 
27-10-2014г. - Архив

 

Уважаеми колеги,

На 18.10.2014 г. в гр. София се проведе делегатско отчетно-изборно събрание на Камара на независимите оценители в България. Бяха избрани нови управителни органи – Управителен съвет и Контролен съвет, с четири годишен мандат.

Управителен съвет

Председател

Светла Захариева Дерменджиева

Членове

Иво Ангелов Костов

Красимира Иванова Петкова

Иван Коев Митев

Марияна Панайотова Арабаджиева - член на РК-Бургас, Сливен и Ямбол

Венета Иванова Коцева

Виолета Стоянова Касърова

Контролен съвет

Председател

Борис Кирилов Гиздаков

Членове

Стефан Иванов Бянов

Иван Димитров Димов - член на РК-Бургас, Сливен и Ямбол

Виолета Върбанова Шентова

Кирил Владимиров Михов

 

 
15-09-2014г. - Архив

Уважаеми колеги,

Управителния съвет на Камарата на независимите оценители в България на основание чл. 29, т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за независимите оценители и чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Устава на КНОБ по собствена инициатива свиква делегатско отчетно-изборно събрание, което да се проведе на 18 и 19 октомври 2014  г. от 08.30 часа в гр. София на адрес ул. „Г. С. Раковски” № 108, сградата на ФНТС при следния дневен ред:

            1. Мандатен отчет за дейността на УС за периода 2009 – 2014 г. /включително финансов отчет/.

            2. Мандатен отчет за дейността на КС за периода 2009 – 2014 г.

            3. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет.

            4. Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет.

            5. Избор на членове на Управителния съвет.

            6. Избор на Председател на Управителния съвет.

            7. Избор на членове на Контролния съвет.

            8. Избор на Председател на Контролния съвет.

            9. Изключване на членовете на КНОБ, неплатили членски внос.

Регистрацията на делегатите ще се извърши от 07.00 до 08.30 часа на 18.10.2014 г. При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 1 от ЗНО събранието ще се отложи с 1 час и ще започне в 09.30 ч. на 18 октомври 2014 г., независимо от броя на присъстващите делегати.

 
03-09-2014г. - Архив

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ  

         На основание чл. 17, ал. 6 от Устава на КНОБ на 03.10.2014 г. от 17.00 ч. в Голяма зала ет. 2 на Областна управа, гр. Бургас, ул. „Цар Петър”№1 се свиква Общо събрание на РК - Бургас, Сливен и Ямбол при следния дневен ред:

         1. Избор на делегати за предстоящото делегатско Общо събрание на КНОБ.

          При липса на кворум на основание чл. 20 от Устава, събранието ще се проведе в същия ден, на същото място от 18:00 ч., при същия дневен ред. 

         Регистрацията започва в 16,00 ч. на 03.10.2014 г.

 

Допълнителни указания ще бъдат публикувани на сайта на Камарата и на регионалния сайт на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

Списък на членовете:www.ciab-burgas.com/download/Списък членове на РК Бургас 2009-2014 г_ за събрание 03_10_2014г_.doc

Указания за избор на делегати:www.ciab-burgas.com/download/Указания за избор на делегати.doc

 
02-08-2014г. - Архив

 

ПОЧИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КНОБ
 
         Уважаеми колеги,
с дълбока скръб Ви съобщаваме, че почина Людмил Симов - председател на УС на Камарата на независимите оценители в България.

      Поклон пред паметта му!     

    Поклонението ще се състои на 6 август 2014 г. /сряда/ в църквата "Свети Седмочисленици" в София от 14.00 ч.

 
13-05-2014г. - Архив

Камара на независимите оценители в България  организира изпити за придобиване на оценителска правоспособност както следва:

-       НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - на 14 юни 2014 г. /събота/

-       МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ - на 15 юни 2014 г. /неделя/

-       ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ - на 21 юни 2014 г. /събота/

-       ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ - на 22 юни 2014 г. /неделя/

Мястото и часът на провеждане на изпитите ще бъдат обявени след изтичане на сроковете за подаване на документи.

Таксата за явяване на един изпит е 120 лв. и се заплаща само по следната сметка на КНОБ:

"Юробанк България" АД

BG07 BPBI 7942 1079 5016 11

BPBIBGSF

В основанието за внасяне се вписва : такса изпит НИ /или МС, ТПВ или ЗЗТН/ и трите имена на участника.

Необходими документи и допълнителни указания за явяване на изпит можете да изтеглите от прикачените файлове.

ВАЖНО: Документите за явяване на изпит се подават само в централния офис  на КНОБ (София, ул. Г.С. Раковски №122, вх.Б, ет. 1)

- за кандидати от София - лично в офиса на Камарата;

- за кандидати извън София - лично в офиса на Камарата или по поща или куриер (валидна е датата на пощенското клеймо в датата на изпращането).

Срокове за подаване на документи за явяване на изпит:

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” И „МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” – 22 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

ЗА ИЗПИТИТЕ ПО „ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЗЕМАНИЯ” И „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” – 29 МАЙ 2014 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Указания и образци на документи:www.ciab-burgas.com/download/file/Ukazania.doc

Конспект по Недвижими имоти:www.ciab-burgas.com/download/file/Konspekt%20NI.pdf

Конспект по Машини и съоръжения:www.ciab-burgas.com/download/file/Konspekt%20MC.pdf

Конспект по Търговски предприятия и вземанияwww.ciab-burgas.com/download/file/Konspekt%20TP.pdf

Конспект по Земеделски земи и трайни насаждения:www.ciab-burgas.com/download/file/Konspekt%20ZZ.pdf

 
13-03-2014г. - Архив

 Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание чл. 19, ал. 3 от Устава,  и съгласно Протокол на Управителния съвет № 41 от 22.02.2014 г.   

 СВИКВА извънредно Общо събрание, което да се проведе на 05 април 2014 год. (събота), от 9.30 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред:

 1. Избор на членове на Управителен съвет на КНОБ;

 2. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ; 

3. Избор на председател на Управителен съвет на КНОБ;  

4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ;  

5. Решение за отпадане и прекратяване на членството в КНОБ на членовете, които не са платили членския си внос до края на 2013 г. 

Регистрацията на членовете на КНОБ, участващи в извънредното Общо събрание, се извършва от 7.30 часа до 9.30 часа на 05 април 2014 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 10.30 часа на 05 април 2014 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата 

www.ciab-bg.com. 

Управителен съвет на КНОБ

Рег.карта:www.ciab-burgas.com/download/file/Reg_karta%205_04_2014g.doc 

Пълномощно:www.ciab-burgas.com/download/file/Palnomoshtno%205_04_2014g.doc

 
12-03-2014г. - Архив

Уважаеми колеги,

Съветът на РК-Бургас, Сливен и Ямбол Ви уведомява относно членския внос за 2014г. Размерът на членския внос за текущата година е 120,00 (Сто и двадесет лева) .

Срок за внасяне най-късно до 31 март 2014 г. по следната банкова сметка :

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД /Пощенска банка/

В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2014 г. и трите имена на вносителя.

 
05-02-2014г. - Архив

 Уважаеми колеги,

Съветът на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Отчетно изборно събрание на 22 март 2014 г. от 9:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.1, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2013г. ; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол за 2013г.

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол за 2013г.

3. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол за 2013г.

4. Приемане на годишна програма за 2014г. за дейността на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол.

5. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2014г.

6. Избор на нови ръководни органи на Съвета на РК-Бургас, Сливен и Ямбол - Председател на СРК, членове и контрольор.

7. Разни 

Регистрация на участниците от 9.00-9.30ч.При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.30 часа на 22 март 2014 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Регистрационна карта:www.ciab-burgas.com/download/file/Reg%20karta%2022_03_2014.doc

Пълномощно:www.ciab-burgas.com/download/file/Palnomoshtno%2022_03_2014g_(1).doc

 
28-01-2014г. - Архив

Уважаеми колеги,

съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

При неизпълнение на това задължение независимият оценител се заличава от регистъра на основание чл. 11, ал. 3 от ЗНО.

Правила и отчет:www.ciab-burgas.com/download/file/Pravila%20za%20otchet%20na%20nezavisimite%20oceniteli%202013g_.doc

 
06-01-2014г. - Архив

          Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание чл. 19, ал. 3 от Устава, по повод постъпило искане от членове на КНОБ и съгласно Протокол на Управителния съвет № 39 от 06.12.2013 г.  

           СВИКВА извънредно Общо събрание, което да се проведе на 25 януари 2014 год. (събота), от 9.30 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред: 

    1. Избор на членове на Управителен съвет на КНОБ;

    2. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ;

    3. Избор на председател на Управителен съвет на КНОБ;

    4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ; 

    5. Утвърждаване на Международните стандарти за оценяване, приети от IVSC. 

            Регистрацията на членовете на КНОБ, участващи в извънредното Общо събрание, се извършва от 7.30 часа до 9.30 часа на 25 януари 2014 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще започне от 10.30 часа на 25 януари 2014 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

            Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата:www.ciab-bg.com

                                                                  Управителен съвет на КНОБ

Правила : www.ciab-burgas.com/download/file/Pravila%20IOS%2025_01_2014.pdf

Процедура:www.ciab-burgas.com/download/file/Procedura(1).pdf

Образци на бюлетина:www.ciab-burgas.com/download/file/Obrazci%20na%20byuletina.pdf

Пълномощно:www.ciab-burgas.com/download/file/Palnomoshtno%202014.doc

Регистрационна карта:www.ciab-burgas.com/download/file/RegKarta%202014.doc

Образец предложения:www.ciab-burgas.com/download/file/Obracec%20predlozhenia.doc

 

 
20-11-2013г. - Архив

Уважаеми колеги,

КНОБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ
 
ОРГАНИЗИРА
 
ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЕ:
 
"ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ (МСО) В ПРАКТИКАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ .
ЗАПОЗНАВАНЕ С ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ОСМАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ
 
 ЛЕКТОРИ: ИНЖ. РУМЕН НЕДЕЛЧЕВ И ИНЖ. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
 
Дата:30.11.2013г. от 8,30-17,00ч.
Място на провеждане: Зала 1, ет.1, сграда на Областна управа, гр. Бургас, ул. Цар Петър №1
 
Желаещите да вземат участие в тренинг- обучението  да изпратят в срок до 28.11.2013г.(четвъртък), попълнена регистрационна карта на 
с данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на :
 
за член на КНОБ                              48.00 лв. / с ДДС /
за други участници                           72.00 лв. / с ДДС /
 
 
16-10-2013г. - Архив

 Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) на основание чл. 19, ал. 3 от Устава 

 

СВИКВА извънредно Общо събрание, което да се проведе на 9 ноември 2013 год. (събота), от 9.00 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред:

1. Избор на членове на УС на КНОБ;

2. Избор на Председател на УС на КНОБ;

3. Избор на членове на Контролен съвет на КНОБ;

4. Избор на председател на Контролен съвет на КНОБ;

5. Други.

Регистрацията е от 7.00 часа до 9.00 часа на 9 ноември 2013 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час и ще започне от 10.00 часа на 9 ноември 2013 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали ще се публикуват на сайта на Камарата www.ciab-bg.com

Документи за изтегляне:

Процедура:www.ciab-burgas.com/download/file/Procedura.pdf

Правила:www.ciab-burgas.com/download/file/Pravila%20za%20IOS.pdf

Пълномощно:www.ciab-burgas.com/download/file/Palnomoshtno%20IOS%202013.doc

Рег. карта:www.ciab-burgas.com/download/file/Registracionna%20karta%20IOS%202013.doc

Образец бюлетини:www.ciab-burgas.com/download/file/Obrazec%20na%20byuletina.pdf

Образец за предложения:www.ciab-burgas.com/download/file/Obrazec%20za%20predlozhenia%20IOS%202013.doc

 
17-09-2013г. - Архив

Уважаеми колеги,

Изминаха три месеца от проведеното Общо събрание на КНОБ, на което не бяха избрани управителни органи на КНОБ.

През тези три месеца действащият към момента УС на КНОБ не изпълни ангажимента си за свикване на Извънредно Общо събрание. В тази връзка искам да предизвикам Извънредно Общо събрание на 9.11.2013г. за избор на управителни органи. 

Мотивите ми за това искане са:

Мандатът на горе цитираните органи изтече в края на месец март 2013 год. На проведеното Общо събрание на 08 и 09 юни 2013 год., в гр. Варна не бяха избрани управителни органи. В края на събранието Председателят на УС на КНОБ заяви, че следващото Извънредно Общо Събрание на КНОБ ще се проведе в края на месец септеври, началото на месец октомври.

На 09.09.2013 год. не се проведе Заседание на УС на КНОБ, поради липса на кворум, което практически прави невъзможно свикване на Извънредно Общо Събрание на КНОБ на 12 октомври 2013 г., каквото решение беше взето от УС на КНОБ на Заседаниета на УС на 10.08.2013 г.

 Моля, който има желание да подкрепи искането ми да посети на 17 и 18.09.2013г. от 15,00-18,00ч. офиса на РК-Бургас, Сливен и Ямбол. 

С уважение,

Иван Димов

Председател на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол

 
17-08-2013г. - Архив

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            Българската търговско промишлена палата, по инициатива на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България, планира организирането на Кръгла маса с дискусия на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания" , целяща акцентиране на вниманието върху следните аспекти:

            Декапитализацията, като масов проблем за българските дружества и правата на инвеститорите при сделки, свързани с погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.

            Методологични проблеми при искания за оценка на вземания, които са финансови пасиви в декапитализирани дружества. Счетоводни аспекти при погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (Приложение 19 към Международни стандарти за финансово отчитане);

            Необходимост от единен подход при оценка на финансови активи и пасиви, в т.ч. оценка на вземания, при липса на пазарна статистика и официализиран национален дългов пазар или клирингова къща.

 

     За участие във форума БТПП ще покани представители на заинтересовани от дискусията институции и организации, в т. ч.: Министерството на финансите; Българската Народна Банка – Банков надзор; Комисията по финансов надзор; Агенцията по вписванията; Института на дипломираните експерт счетоводители; Камарата на независимите оценители в България; Сдружение „Камара на професионалните оценители”; представители на Стопанските факултети на водещи висши учебни заведения, фирми и лица занимаващи се с преструктуриране на търговски дружества, сертифицирани финансови анализатори.

 

     С настоящето писмо, ръководството на Българската търговско-промишлена палата кани Вас и Ваши сътрудници да се присъедините в обсъждането по темата на дискусията, което ще се проведе на 24  септември 2013 г. от 14:00 ч. в зала "А" в сградата на БТПП на ул. "Искър" № 9 в София.

     Вашето участие ще очакваме да потвърдите на тел.: 8117 44 4 и на адрес: office@bcci.bg .

   Програма:www.ciab-burgas.com/download/file/Programa%20BTPP.doc

Регистрационна форма:www.ciab-burgas.com/download/file/Reg%20Forma%20BTPP.doc

 
12-06-2013г. - Архив

 Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

Годишният отчет за 2012 год. се изпраща по пощата или по куриер с обратна разписка до 30 юни 2013 год. на адрес :

гр. София, ул. "Г.С.Раковски" № 122, вх. Б

за Камара на независимите оценители в България.

 

Правилата за отчет на независимите оценители можете да изтеглите от тук:www.ciab-burgas.com/download/file/Pravila%20za%20otchet%202013.doc

 

 

 

 

 

 

 
13-05-2013г. - Архив

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ, Камарата), на основание чл. 19 от Устава, свиква Общо събрание на 08 и 09 юни 2013 год. (събота и неделя), от 9.00 часа, в гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, сградата на Икономическия университет, зала „Аула”, при следния дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по професионална етика за дейността на КНОБ за периода на техния мандат.

2.Отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата за 2012 год.

3.Доклад за резултатите от приключилата финансово – счетоводна ревизия на Камарата за периода 2009 – 2012 год.

4.Освобождаване от отговорност на Управителния съвет за периода на неговия мандат.

5.Програма за дейността на Камарата за 2013 год.;

6.Бюджет и административен щат на Камарата за 2013 год.

7.Избор на членове на Управителния съвет.

8.Избор на членове на Контролния съвет.

9.Избор на Председател на Управителния съвет,

10.Избор на Председател на Контролния съвет.

11.Избор на Председател на Комисията по професионална етика.

Регистрацията е от 7.00 часа до 8.45 часа на 08 юни 2013 год. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се започне от 10.00 часа на 08 юни 2013 год. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали са публикувани на сайта на Камарата www.ciab-bg.com

Документи за изтегляне:

Пълномощно:www.ciab-burgas.com/download/file/Palnomoshno.doc

Регистрационна карта:www.ciab-burgas.com/download/file/Reg%20karta.doc

Образец за предложения:www.ciab-burgas.com/download/file/Obrazec%20za%20predlozhenia.doc

Процедура за провеждане на избор на управителни органи на КНОБ:www.ciab-burgas.com/download/file/procedura.doc

Правила за провеждане на Общото събрание:www.ciab-burgas.com/download/file/Pravila.doc

 

 
08-04-2013г. - Архив

 Уважаеми колеги,

публикуван е списъка на оценителите членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол, платили членски внос до 19.04.2013г.

име, презиме, фамилия град
1 АГОП АРТИН КИРКОРЯН Сливен
2 АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА БЯНДОВА Бургас
3 АРСЕНИЯ СЕВЕРИНОВА ИЛИЯНОВА Несебър
4 АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ Бургас
5 АТАНАС ДРАГНЕВ ДОНЧЕВ Бургас
6 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ Ямбол
7 ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ РАДЕВ Бургас
8 ВАСИЛ БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ Бургас
9 ВЕНЕЛИН ГОСПОДИНОВ ПЕТКОВ Сливен
10 ВЕСА ГЕОРГИЕВА ЛАТУНОВА Несебър
11 ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА Бургас
12 ГАЛИНА ТОДОРОВА ЧАКЪРОВА Бургас
13 ГЕОРГИ АТАНАСОВ МАНОЛОВ Ямбол
14 ДАНИЕЛ ДИНКОВ ДИНЕВ Бургас
15 ДЕНЧО ЖЕКОВ ТОДОРОВ Бургас
16 ДИАНА ПАСКОВА КАРАГОГОВА Несебър
17 ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА Бургас
18 ДИМИТЪР БОРИСОВ СТОЯНОВ Ямбол
19 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ Бургас
20 ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ Бургас
21 ДИМЧО ДИМИТРОВ МУТАФОВ Камено
22 ДИНКО ЙОРДАНОВ ДИНЕВ Бургас
23 ДОЙЧО ХРИСТОВ ДОЙЧЕВ Сливен
24 ДОРА ИВАНОВА ГАРЕЛОВА Бургас
25 ДРАГО КОЛЕВ ДИМИТРОВ Сливен
26 ЕЛЕНА АНДОНОВА ОБРЕЙКОВА Бургас
27 ЖЕЛЯЗКО ДИНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ Ямбол
28 ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА ГОРАНОВА Несебър
29 ЗОЯ ДИМИТРОВА СТОЕВА-ДИМИТРОВА Елхово
30 ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ Бургас
31 ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ Бургас
32 ИВАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ Бургас
33 ИВАН ДИМИТРОВ ДИМОВ Бургас
34 ИВАН ИЛИЕВ БАНЕВ Ямбол
35 ИВАН ТОДОРОВ КУКУРИНКОВ Бургас
36 ИВАНКА НАЙДЕНОВА БОГДЕВА Бургас
37 ИЛИЯ ПАРУШЕВ ВАСИЛЕВ Бургас
38 КАЛЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ Бургас
39 КИРИЛ ДИМИТРОВИ МИНКОВ Поморие
40 КОСТА АТАНАСОВ КОСТОВ Бургас
41 КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА Бургас
42 ЛИЛИЯ СТАНКОВА ПЛАЧКОВА Бургас
43 ЛЮБОМИР ДИЛЯНОВ СИМИДЧИЕВ Бургас
44 МАРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА Бургас
45 МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА Сливен
46 МАРИЙКА АТАНАСОВА СТОЕВА Бургас
47 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА Ямбол
48 МАРИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА Бургас
49 МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗЛАТЕВА Ямбол
50 МАРИЯ ПЕТРОВА ШУМАНОВА Ямбол
51 МАРИЯНА ПАНАЙОТОВА АРАБАДЖИЕВА Бургас
52 МАРЛЕНА СЕРАФИМОВА СЕРАФИМОВА Ямбол
53 МАЯ ВЕЛИЧКОВА ИГНАТОВА Сливен
54 МЕРИ БОНЧЕВА КРЪСТЕВА Ямбол
55 МИЛИЦА ЯНЧЕВА ПИЛАШЕВА Бургас
56 МИЛКА ИВАНОВА СТАМАТОВА Ямбол
57 НАДРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА Несебър
58 НАНЮ ВАСИЛЕВ НИНОВ Бургас
59 НЕДЯЛКА МИРАЧЕВА БОЙЧЕВА Бургас
60 НИКОЛИНА НЕЙЧЕВА МАНОЛОВА Ямбол
61 НИНА ОБРЕЙКОВА АНТОНОВА Бургас
62 ПЕНКА СТОЯНОВА ШОПОВА Бургас
63 ПЕТКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ Сливен
64 ПЕТЬО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ Бургас
65 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА Бургас
66 РАДОСТИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА Ямбол
67 РЕНЕТА ТОДОРОВА РЕВАНСКА Ямбол
68 РУСКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА Бургас
69 СПАС ВАСИЛЕВ КОСТОВСКИ Бургас
70 СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ Бургас
71 СТОЯН ИЛИЕВ БАНЕВ Ямбол
72 СТОЯНКА ДИМОВА СТРАТИЕВА Бургас
73 ТАНЯ СЛАВОВА ЦВЕТАНОВА Бургас
74 ТАНЯ ТОДОРОВА ПАШОВА Бургас
75 ТАТЯНА ПАВЛОВА КЪНЧЕВА Бургас
76 ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕНКОВА Ямбол
77 ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ Бургас
78 ХРИСТО РАЙЧЕВ НИКОЛОВ Бургас
79 ЯНКО ЧЕРНЕВ ДОБРЕВ Бургас
 
02-04-2013г. - Архив

Уважаеми колеги,

представяме на Вашето внимание покана за участие в семинар организиран от НСНИ. 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ организира провеждане на семинар на тема "Последни изменения в ЗУТ" - процедури по ЗРП, смяна статут на поземлени имоти, съдебна практика по одобряване и изменение на ЗРП, незаконно строителство, режим на търпимост и узаконяване. Подробности на сайта на НСНИ: http://www.nsni.bg

Дата на семинара:12.04.2013г.(петък) от 9.00 до 17.00 часа

Масто: гр. Бургас, Зала „Петя Дубарова”, Морско казино

Цена: 140 лева за участник
            125 лева за членове на НСНИ
Плащане по банков път на посочената в сайта на НСНИ банкова сметка.
Регистрация чрез формата в сайта на НСНИ
: http://www.nsni.bg

Семинарът не се организирва и провежда от КНОБ, РК-Бургас, Сливен и Ямбол!

 

 

 
22-02-2013г. - Архив

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година. Изтегли

 
22-02-2013г. - Архив

 Уважаеми колеги, 

Съветът на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 13 април 2013 г. от 8:30 часа в гр. Бургас, ул."Цар Петър"№1, сградата на Областна управа, зала на ет.2, при следния дневен ред: 

1. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2012г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол за 2012г.

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол за 2012г.

3. Приемане на годишна програма за 2013г. за дейността на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол.

4. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2013г.

5. Разни

Регистрация на участниците от 8,30 до 9,00ч. 

Регистрационна картаwww.ciab-burgas.com/download/file/Reg%20karta%2013_04_2013.doc

Пълномощноwww.ciab-burgas.com/download/file/Palnomoshtno%2013_04_2013.doc

 

 
04-02-2013г. - Архив

Уважаеми, колеги!
КНОБ РК - Бургас, Сливен и Ямбол организират дискусия на тема:

”ПРОБЛЕМИ В ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ”

лектор:  инж. Румен Михайлов
Дата: 16.02.2013г. (събота) от 9.30 до 14.00ч.
Място на провеждане: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" №1, сградата на Областна управа, ет.2

Желаещите да вземат участие в дискусията да изпратят в срок до 14.02.2013г.(четвъртък), попълнена регистрационна карта на e-mail:

office@ciab-burgas.com

с данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на :
за член на КНОБ 30.00 лв.
за други участници 54.00 лв.

Банкова сметка на РК-Бургас, Сливен и Ямбол

IBAN BG88 BPBI 7942 1079 5016 08  / Пощенска банка/

Забележка: Член на КНОБ - колеги заплатили членски внос за 2012г. и новоприети членове на КНОБ към 14.02.2013г.

На всички участници в дискусията ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл.18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

Уважаеми колеги, дискусията е отворена и материали няма да бъдат раздавани.

Моля, задавайте Вашите въпроси свързани с оценяването на недвижимите имоти на ел. адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол: office@ciab-burgas.com в срок до 10.02.2013г.

Въпросите ще бъдат препратени на лектора за да се подготви с отговорите и те съответно да бъдат обсъдени по време на дискусията.

инж. Румен Михайлов - оценител на недвижими имоти от 1993г., член на КНОБ, член на КПЕ.

Краен срок за приемане на попълнени регистрационни карти до 18,00ч. на 14.02.2013г. /четвъртък/.

Регистрационна карта:www.ciab-burgas.com/download/file/reg_karta_diskusiya_16_02_2013.doc

 

 
27-12-2012г. - Архив

Уважаеми, колеги!
КНОБ РК - Бургас, Сливен и Ямбол организират дискусия на тема:
“РЕНТА И АРЕНДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ВРЪЗКАТА ИМ СЪС СТОЙНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ”.
лектор: Г-н
Стефан Бянов


Дата: 19.01.2013г. (събота) от 9.30 до 16.00ч.
Място на провеждане: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №111, 2ри офисен етаж,

          Желаещите да вземат участие в дискусията да изпратят в срок до 14.01.2013г.(понеделник), попълнена регистрационна карта на e-mail:office@ciab-burgas.com с данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на :

за член на КНОБ 36.00 лв.
за други участници 60.00 лв.

Забележка: Член на КНОБ - колеги заплатили членски внос за 2012г. и тези, заплатили такъв към 14.01.2013г.

            На всички участници в дискусията ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл.18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

            Краен срок за приемане на попълнени регистрационни карти до 18,00ч. на 14.01.2013г.   /понеделник/.

Регистрационна карта: Изтегли

Програма: Изтегли

 

 
10-12-2012г. - Архив

Указания за членство в Камарата на независимите оценители в България (КНОБ, Камарата) и Регионалните колегии на КНОБ и заплащане на годишния членски внос

Уважаеми колеги,
1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).
2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).
3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.
4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година.
Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).
5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не.
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).
6. Членският внос за 2013 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е до 31 март 2013 год.

7. Заплащането на членския внос е по банков път.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2013 год."

Сметка Регионална колегия Бургас:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

Заявление за членство и декларация:www.ciab-burgas.com/download/file/Zayavlenie%20chlenstvo%20v%20KNOB%202013.doc

 
26-11-2012г. - Архив

Покана

Уважаеми колеги,

на 15.12.2012г. от 19,00ч. /събота/ в р-т "Теньова къща" имаме желание да се съберем да празнуваме.

Каним Ви да се присъедините към нас.

Може да заявите своето желание на ел. адрес на РК-Бургас, Сливен и Ямбол:

office@ciab-burgas.com

Очакваме Ви.

УС на РК-Бургас, Сливен и Ямбол

 

 

 
15-11-2012г. - Архив

 

Камара на независимите оценители в България /КНОБ/

Обявява Конкурс за изпълнител на:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА РЕВИЗИЯ /ФСР/

СЪГЛАСНО: Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, придружена с оценка за навременно и надеждно отразяване на всички разчети, произтичащи от нормативната уредба и/или формирани от други първични финансови отношения и обстоятелства,

ЗА ЦЕЛИЯ ПЪРВИ МАНДАТ НА УС НА КНОБ,

ЗА ПЕРИОДА : 2009, 2010, 2011 и 2012 г. /до 31.12.2012 г. вкл./,

НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


 

Получаване на цялостната документация за участие в конкурса:

Място: град София, ул. “Г. Раковски”, № 122, вх. Б, офиса на КНОБ

работно време: от 9.00 часа до 17.30 часа

Цена за получаване на Документацията за участие в конкурса:

30.00 /тридесет/ лева с вкл. ДДС, преведена предварително по банкова сметка на КНОБ, № BG29 BPBI 7942 1079 5016 03, банков код BPBIBGSF при “Юробанк и Еф Джи България” АД

Получаване на документацията, чрез представяне и прилагане на банков документ за платена сума в размер на 30.00 лв.

Тел. за връзка: 02/483 38 63 и мобилен тел. 0884 113 900

Е-mail office@ciab-bg.com


 

Срок и място за подаване на оферти: град София, ул. “Г. Раковски”, № 122, вх. Б, офиса на КНОБ, до 05.12.2012 г., 17.30 часа вкл.

отговорно лице: г-н Илия Хрисчев, изп. секретар на КНОБ

 
15-06-2012г. - Архив

 

Уважаеми, колеги!
КНОБ РК-Бургас, Сливен и Ямбол организират дискусия на тема:
"
Норма на дисконтиране и инвестиционни оценки".
лектор: инж. Людмил Симов
Дата: 23.06.2012г. (събота) от 9.30 до 17.00ч.
Място: гр. Бургас, ул. Александровска 111, втори офисен етаж, офис на КНОБ-РК-Бургас, Сливен и Ямбол

Желаещите да вземат участие в дискусията да изпратят в срок до 21.06.2012г.(четвъртък), попълнена регистрационна карта на e-mail:office@ciab-burgas.com с данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на :

за член на КНОБ 30.00 лв.
за други участници 48.00 лв.

На всички участници в дискусията ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО


Изпращам Регистрационна карта в прикачен файл.

Краен срок за приемане на попълнени регистрационни карти 21.06.2012г. /понеделник/ или до запълване на броя на участниците /20бр./

Регистрационна карта:www.ciab-burgas.com/download/file/reg_karta_diskusiya_23_06_2012.doc

 
15-06-2012г. - Архив

Уважаеми колеги,
Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол Ви кани да присъствате на 22 юни 2012 г. /петък/ от 17.30ч.,  в зала 1, ет.1 на Областна управа, ул. Цар Петър №1, гр. Бургас на среща с Председателя на УС на КНОБ – инж. Л. Симов във връзка с разясняване  на  Международните стандарти за оценяване 2011 г. на IVSC.
Обучението е безплатно и е организирано единствено за членове на РК-Бургас, Сливен и Ямбол.

От 16.05.2012 г. Международните стандарти на IVSC са публикувани на  официалната страница на КНОБ с превод на български език:
http://private.ciab-bg.com/uploads/common/961fh8s023zbyctd.pd

 
01-06-2012г. - Архив

Уважаеми, колеги!

Съгласно  правилата за провеждане на Общото събрание на КНОБ до 4 юни 2012г. /Понеделник/ е срока за изпращане на сканирани копия на регистрационните карти заедно с пълномощните на

e-mail:office@ciab-bg.com с копие до:

elimoneva@bbfltd.com

Участниците в Общото събрание, които няма да представляват други членове на КНОБ, а само себе си, предварително не трябва да попълват и изпращат каквито и да било документи.

 
18-05-2012г. - Архив

Уважаеми колеги,

на официалната страница на КНОБ са публикувани Международните стандарти за оценяване на IVSC с превод на български език.

public.ciab-bg.com/index.php

 

 
11-05-2012г. - Архив

Благодарим Ви за проявения интерес към дискусията. Местата са запълнени!

 Уважаеми, колеги!
КНОБ РК-Бургас, Сливен и Ямбол организират дискусия на тема:


"
Оценка на ограничени вещни права на недвижими имоти"
лектор: инж. Пламен Чернев
Дата: 02.06.2012г. (събота) от 9.00 до 18.00ч.
Място:
гр. Бургас, сграда Областна управа, зала 1, ет.1, ул. „Цар Петър“1

брой участници -30бр.

Желаещите да вземат участие в дискусията да изпратят в срок до 30.05.2012г.(сряда), попълнена регистрационна карта на e-mail: office@ciab-burgas.com с данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на :
 

за член на КНОБ 60.00 лв. / с ДДС /

за други участници 90.00 лв. / с ДДС /

На всички участници в дискусията ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО
.

Краен срок за приемане на попълнени регистрационни карти 30.05.2012г. /сряда/ или до запълване на броя на участниците /30бр./

Регистрационна карта : www.ciab-burgas.com/download/reg_karta_diskusiya_02_06_2012.doc 

Програма: www.ciab-burgas.com/download/file/Prog%20Diskusiya.doc

 
10-05-2012г. - Архив

Управителният съвет на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ), на основание чл. 19 от Устава, свиква Общо събрание на 09 юни 2012 год. (събота), от 9.00 часа, в гр. София, бул. ”Христо Смирненски” № 1, сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Аула „Максима”, при следния дневен ред:
1. Отчети на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по
професионална етика; Отчет за финансовите приходи и разходи на Камарата
за 2011 год.
2. Програма за дейността на Камарата за 2012 год.; Бюджет и
административен щат на Камарата за 2012 год.
3. Приемане на Международните стандарти 2011 на IVSC.
4. Правила за отчет на независимите оценители съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за независимите оценители.
5. Избор на одитор.
6. Решение за избор на член на Контролния съвет на КНОБ (попълване на състава на Контролния съвет на КНОБ) в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Устава на КНОБ).
7. Избор на Председател на Контролния съвет на КНОБ.
8. Избор на Комисия по професионална етика.
Регистрацията е от 7.00 часа до 8.45 часа. При липса на кворум на основание чл. 20, ал.1 от Устава, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Правилата за провеждане на Общото събрание, образец на Пълномощно и на Регистрационна карта и всички материали се публикуват на сайта на Камарата www.ciab-bg.com.
Управителен съвет на КНОБ
 
12-04-2012г. - Архив

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

Изтегли

 
11-04-2012г. - Архив

Уважаеми, колеги! 

Уведомяваме Ви, че срокът за плащане на членският внос за 2012 год. е удължен до 9 май 2012г. Сумата за заплащане на членски внос е 120 лв.

Заплащането на членския внос е по банков път.

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2012 год." 

Банкова сметка на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

 
 
28-03-2012г. - Архив

Уважаеми, колеги!
 
Напомняме Ви, че до крайния срок за плащане на членският внос за 2012 год. остават
два дни  / 31 март 2012 год./. Сумата за заплащане на членски внос е 120 лв.
 
Заплащането на членския внос е по банков път.
В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2012 год."
 
Банкова сметка на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
 
28-03-2012г. - Архив

 
Уважаеми колеги
,

Съветът на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол на основание чл.30(2) от Устава и чл.14(2) от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии свиква Общо събрание на 21 април 2012 г. от 14:00 часа в гр. Бургас, зала №1, ет.1 в сградата на Областна управа при следния дневен ред:


1. Отчет на Съвета на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол за дейността на Съвета през изминалата 2011г.; Отчет за приходите и разходите на Регионална колегия – Бургас, Сливен и Ямбол за 2011г.

2. Отчет на финансовия контрольор на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол

3. Приемане на годишна програма за 2012г. за дейността на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол.

4. Приемане на проекто - бюджет на РК - Бургас, Сливен, Ямбол за 2012г.

5. Разни

 
22-03-2012г. - Архив

Уважаеми, колеги!

Уведомяваме  Ви, че членският внос за 2012 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е удължен до 9 май 2012 год.

Заплащането на членския внос е по банков път.

В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и  „членски внос за 2012 год."

 

Банкова сметка на Регионална колегия Бургас, Сливен и Ямбол:

IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

 

 
09-03-2012г. - Архив

 Уважаеми, колеги!

            КНОБ РК-Бургас, Сливен и Ямбол организират дискусия на тема:


            "Гражданскоправна, административна и наказателна отговорност на лицата в   качеството им на експерт - оценители. Квалификацията като основание за правоспособността  на експерт – оценителя, пораждаща права и задължения при възлагане, изготвяне и представяне на Експертиза"


лектор:  Пламен Панайотов
Дата: 31.03.2012г. (събота) от 9.30 до 17.00ч.
Място: гр. Бургас, хотел Аква, бул. Демокрация, ет. Мецанин, зала „Нептун“

брой участници - 20бр.
 
            Желаещите да вземат участие в дискусията да изпратят в срок до 26.03.2012г.(понеделник), попълнена регистрационна карта на  e-mail:office@ciab-burgas.com с данни от платежното нареждане за внесена такса за участие в размер на :

за член на КНОБ                  48.00 лв.
за други участници              72.00 лв.

            На всички участници в дискусията ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО. 

            Краен срок за приемане на попълнени регистрационни карти 26.03.2012г. /понеделник/ или до запълване на броя на участниците /20бр./.

             На всички участници предварително ще бъдат предоставени материалите за дискусията по електронен път, за да се запознаят и зададат въпросите си в писмен вид към лектора.

Регистрационна карта: www.ciab-burgas.com/download/reg_karta_diskusia_31.03.2012.doc

 

             Уважаеми, колеги напомняме Ви, че крайният срок за заплащане на членския внос е 31.03.2012г.

 Банкова сметка       IBAN BG88 BPBI 7942 1079 5016 08

 
16-12-2011г. - Архив

 Уважаеми колеги,

  1. Съгласно Устава на Камарата в КНОБ членуват само независими оценители, вписани в Регистъра на независимите оценители съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за независимите оценители (ЗНО).
  2. С вписването в Регистъра независимите оценители придобиват право за членство в КНОБ (чл. 15, ал. 4 от ЗНО).
  3. Членството в КНОБ не е задължително и всеки независим оценител сам преценява дали да членува или не в Камарата.
  4. Членството в КНОБ възниква с решение на УС на КНОБ.
  Желанието на независимия оценител за членство в КНОБ се изразява с подаване на Заявление по образец на КНОБ, придружено с Декларация за спазване на Устава на Камарата и копие от платежно нареждане за платен членски внос за текущата година. 
  Документите се подават в централния офис на КНОБ на адрес: гр. София 1000, ул. "Г.С.Раковски" 122, вх. Б (може по пощата или с куриер).
  5. Съгласно Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии, членството в Регионалните колегии не е задължително. Всеки независим оценител, член на КНОБ, сам преценява дали да членува в Регионална колегия или не. 
Желанието на независимия оценител, член на КНОБ, да ЧЛЕНУВА ИЛИ НЕ в Регионална колегия се заявява в Заявлението по образец на КНОБ (виж т. 4).
  6. Членският внос за 2012 год. е 120 лв. и срокът за заплащането му е до 31 март 2012 год. 
  7. Заплащането на членския внос е по банков път.
  В основанието за внасяне се вписват задължително: Трите имена на заявителя/члена на КНОБ и „членски внос за 2012 год."

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ:
Сметка за членски внос:
IBAN: BG56 BPBI 7942 1079 5016 02
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД

-ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КНОБ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ - ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ.

Сметка Регионална колегия Бургас:
IBAN: BG88 BPBI 7942 1079 5016 08
BIC: BPBIBGSF
Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
 

Заявление за членство по образец на КНОБ и Декларация за спазване на Устава на Камарата изтеглете от линка по-долу:

Изтегли

 
15-11-2011г. - Архив

На 03.12.2011 год. Регионалната колегия организира опреснителен курс на тема “Особености в оценката на алтернативни източници на енергия – вятърни генератори и фотоволтаични централи.”

За кого е предназначена програмата: за оценители машини и съоръжения, специалисти от кредитни отдели, заинтересовани лица.

Цел на програмата: Програмата на семинара е предназначена за изучаване на практиката и опита в оценката на алтернатични източници на енергия – вятърни генератори и фотоволтаични централи. Анотация: Вятърните генератори и фотоволтаични източници, трайно навлязоха в българската икономика, като алтернативни източници на енергия. С тяхното навлизане се положи и началото на тяхното оценяване, необходимо за вземане на управленски решения, за залагането им пред финансиращи институции, при разработването на инвестиционни проекти, при обслужване на финансовата отчетност, както и при продажбата им в стопанския оборот. От правилно и прецизно извършване на оценката са заинтересовани всички участници в оценителския процес, защото тези енергийни източници представляват значителни по размер инвестиции и тяхното подценяване или надценяване може да нанесе значителни щети на техните собственици или инвеститори. На семинара преподавателя ще представи българския и чужд оценителски опит при изготвяне на оценки на алтернативни енергийни източници, ще сподели своя опит и ще даде своите препоръки при изготвянето им. Слушателите в семинара ще бъдат осигурени с учебни материали.

ПРОГРАМА:

1. Същност, приложение и обслужваща нормативна база на вятърните генератори и фотоволтаични централи в България. (1 час)

2. Подходи, методи и модели при оценката на вятърен генератор. (2 часа)

3. Подходи, методи и модели при оценката на фолтоволтаична централа. (2 часа)

4. Изисквания към докладите за оценка на вятърни генератори и фотоволтаични централи. (2 часа)

Забележка: Дискусиите ще се извършват по време на занятието или в края на всяка тема.

Цена на курса:

30 лева за членове на КНОБ

48 лева за други

Цената за курса се заплаща по сметка на регионалната колегия Бургас,Сливен и Ямбол

Регистрационната карта:изтегли

 
07-11-2011г. - Архив

 Регионална колегия Бургас, съвместно с Камара на независимите оценители в България,  организира  за обучение на кандидати за придобиване на оценителска правоспособност по  "Недвижими имоти" и "Машини и съоръжения".

 
Желаещите за участие в курсовете, да изпратят заявка за участие на ел.адрес:
office@ciab-burgas.com, с трите си имена, телефон и електронен адрес за кореспонденция.
Допълнително ще бъдат уточнени датите за провеждането им.
 
08-09-2011г. - Архив

Лекция за Европейските стандарти за оценяване

Лектор Елиас Зиогас, FRICS, CRE, REV,

член на управителния съвет на TEGoVA,  член на управителния съвет на RICS – Гърция, на Обществото на гръцките експерт- оценители  и на Сертификационния комитет на I.P.C.

.

 

Уважаеми колеги,

Международното общество от сферата на недвижимите имоти ежегодно провежда свое събитие, на което споделя практики и идеи, координира усилията за съхранение на постиженията и за подобряване на средата за бизнес.

Това е третата годишната конференция на Европейската мрежа на асоциациите за недвижими имоти (CEREAN) и втория съвместен Европейски съвместен конгрес на FIABCI и годишна конференция на CEREAN, които ще се проведат в България. Форумът ще се състои от 30-и септември до 2-и октомври в София. Домакини са Националното сдружение за недвижими имоти и ФИАБЦИ– България. Събитието е под егидата на министър Томислав Дончев и с активното съдействие от страна на българските държавни институции и водещи неправителствени организации в сектора на недвижимите имоти. Очакват се делегати от Европа, САЩ и Азия. Главната тема на конференцията е „Демографските тенденции в Европа – предизвикателства и възможности“. 

Една от сесиите през втория конгресен ден, 1-и октомври, е на тема „Прозрачност на пазара на недвижими имоти– стандарти за оценяване, оценителски практики и достъпност и надежност на информацията“.

 

Главен лектор на сесията ще бъде г-н Елиас Зиогас, FRICS, CRE, REV, член на управителния съвет на Групата на европейските асоциации на оценителите (TEGoVA),  член на управителния съвет на RICS – Гърция, на Обществото на гръцките експерт- оценители  и на Сертификационния комитет на I.P.C.

 

 

Темата на г-н Зиогас е „TEGoVA задава европейските критерии за стандарт и качество в оценяването".

 

За пръв път у нас ще бъде четена лекция за Европейските стандарти за оценяване, която ще бъде представена от един от най-значителните експерти на Европейската група на оценителските асоциации TEGoVA.

Каним Ви да се присъедините към събитието.

За участие  само в сесията на 1-и октомври, в която е включена лекцията на г-н Елиас Зиогас, за членовете на КНОБ  е предвидена специална отстъпка.

Такса участие в сесията на 1 октомври 2011 г за оценителите, членове на Камарата на независимите оценители в България, 100 евро,

За нечленове на Камарата таксата е 130 евро.

За повече информация относно Вашето участие в лекцията се обръщайте към Регионалните колегии на КНОБ, към централния офис на КНОБ или на телефон 0878386286.

Подробности относно събитието можете да намерите на страницата на конгреса: http://www.sofiacongress2011.org/

 
29-08-2011г. - Архив

 Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗНО независимият оценител представя ежегодно до 30 юни в Камарата на независимите оценители в България  годишен отчет за извършената дейност за изтеклата година.

По изключение годишният отчет за 2010 год. се представя 31 август 2011 година.